Jäsenvaltioiden YK

Yleiskokouksen kokoussali YK:n päämajassa New Yorkissa. Kuva: UN Photo

Perusrakenteeltaan YK-järjestelmä vaikuttaa helppolukuiselta: siihen sisältyvät jäsenvaltioiden foorumit, sihteeristö sekä alaohjelmat, rahastot ja erityisjärjestöt, jotka toteuttavat yhteisesti hyväksi havaittuja toimintalinjauksia. Todellisuus on hieman monimutkaisempi.

Tässä sivustossa järjestelmää tarkastellaan seuraavan jaottelun avulla:

 •     Jäsenvaltioiden YK
  • Yleiskokous
  • Turvallisuusneuvosto
  • ECOSOC talous- ja sosiaalineuvosto
  • Kansainvälinen tuomioistuin
 •     Sihteeristö (YK:n hallinto)
 •     YK:n järjestöt

Järjestelmäkuvausta on joiltain osin hankalaa erottaa temaattisen toiminnan kuvauksesta, koska temaattiset toiminta-alueet antavat järjestelmälle sisältöä ja merkitystä. Tässä sivustossa järjestelmä ja temaattiset toiminta-alueet esitellään selkeyden vuoksi erillisinä.

Päivitetty viimeksi: 15.1.2016