ECOSOC:in uudistaminen

ECOSOC:n kokoushuone remontoitiin YK:n New Yorkissa sijaitsevan pääsihteeristön remontin yhteydessä 2011. Kuva: UN Photo/ Paulo Filgueiras

YK:n jäsenvaltiot päättivät joulukuussa 2013 uusista toimista ECOSOC:n toiminnan kehittämiseksi. Päätöslauselma toi lisäarvoa vuoden 2005 huippukokouksessa tehtyyn päätökseen, joka vahvisti ECOSOC:n roolia kehittämällä sen toimivaltaa ja antamalla sille uusia keskeisiä tehtäviä. Talous- ja sosiaalineuvostosta on haluttu uudistuksen myötä tehdä korkean tason keskustelukenttä, joka tuo yhteen valtiollisia päättäjiä sekä YK-elinten, kansalaisjärjestöjen ja yritysten johtoa.

Päätöslauselmassa 68/1 tunnustetaan ECOSOC:n johtava rooli muun muassa uusien kehityshaasteiden tunnistamisessa sekä kestävää kehitystä käsittelevän keskustelun foorumina. Päätöslauselmassa tehdään kaikkein kauaskantoisin uudistus neuvoston toimintaan sitten vuoden 1991. Muiden säännösten ohella se valtuuttaa neuvoston muun muassa edistämään kestävän kehityksen ulottuvuuksian tasapainoista mukanaoloa neuvoston työssä.

Uudistuneen ECOSOC:n työssä merkittävään osaan on noussut uusi, joka toinen vuosi järjestettävä kehitysyhteistyöfoorumi (Development Cooperation Forum, DCF), jolla eri tahojen edustajat käsittelevät taloudellista ja sosiaalista kehitystä koskevia globaaleja trendejä ja ajankohtaisia asiakokonaisuuksia. Tarkoituksena on muun muassa yhtenäistää eri tahojen pyrkimyksiä, jotta saavutettaisiin paras mahdollinen yhteisvaikutus. Kehitysyhteistyöfoorumi on valtuutettu tarjoamaan politiikkasuosituksia sekä ehdotuksia sellaisista käytännön toimista, jotka parantavat kansainvälisen kehitysyhteistyön johdonmukaisuutta ja tuloksellisuutta.

Lisäksi ECOSOC järjestää vuosittaisen ministeritason arvioinnin (Annual Ministerial Review, AMR), jonka puitteissa korkean tason edustajat seuraavat kansainvälisen yhteisön edistystä globaaleissa kehityskonferensseissa hyväksyttyjen ohjelmien toteuttamisessa. Ministeritason arvioinnissa on kolme keskeistä elementtiä: YK:n globaalin kehitysagendan arviointi, temaattinen arviointi sekä jäsenvaltioiden vapaaehtoiset, kansallista kehityspolitiikkaa ja -strategioita koskevat puheenvuorot.

Päivitetty viimeksi: 9.2.2016