Sihteeristö

Auringonvalo heijastuu YK:n päämajasta New Yorkista. 14.11.2011. UN Photo / Paulo Filgueiras
Sihteeristö tiiviisti  
Rooli Järjestön viranhaltijat vastaavat YK:n hallinnosta ja toiminnan valmistelusta. Sihteeristö valmistelee jäsenmaiden tekemiä päätöksiä, toimeenpanee niitä sekä hoitaa kokousten järjestelyt. Sihteeristö ohjaa ja hallinnoi YK-järjestelmän työtä, mutta ei tee poliittisia päätöksiä YK:n työn sisällöstä
Jäsenet Noin 40 000 kansainvälistä työntekijää, joiden ylin esimies on YK:n pääsihteeri. YK:n päämajassa (mukaan lukien Geneve, Nairobi ja Wien) henkilöstöä työskentelee vajaa 12 000 henkeä
Sijainti New York, Geneve, Nairobi, Wien
Muuta Henkilöstö ei edusta työssään yksittäisiä jäsenvaltioita
Peruskirjan artiklat YK:n peruskirjassa sihteeristöä koskevat osiot löytyvät luvusta viisitoista (artiklat 97–101). Muita sihteeristöä koskevia kohtia ovat artiklat 7, 12, 20, 73, 102, 105 ja 110

Sihteeristön tehtävät

Sihteeristö (Secretariat) palvelee jäsenmaiden neuvotteluelimiä YK:ssa samaan tapaan kuin valtionhallinnon ministeriöiden virkamiehet palvelevat poliittista johtoa. Sihteeristö vastaa jäsenmaiden poliittisten päätösten ja ohjelmien hallinnoinnista. Sihteeristön virkailijat edustavat työssään YK:ta eivätkä omia kotimaitaan, vaikka heidän valinnassaan pyritäänkin jäsenmaiden tasapuoliseen edustukseen.

Kukin sihteeristön osasto keskittyy sihteeristöpalveluiden tuottamiseen omalla alallaan toimiville YK-järjestelmän toimielimille. Tämä merkitsee sitä, että vaikka sihteeristöllä on toimipisteet neljässä eri kaupungissa (New York, Geneve, Nairobi ja Wien), sen työntekijöitä toimii lukuisissa YK-toimielinten ja järjestöjen toimistoissa ympäri maailman.

Sihteeristön virkamiehet muun muassa hallinnoivat YK:n rauhanoperaatioita, sovittelevat kansainvälisiä kiistoja YK:n edustajina, hankkivat tutkimustietoa ja tilaavat selvityksiä kansainvälisistä ilmiöistä ja trendeistä sekä tiedottavat YK:n toiminnasta suurelle yleisölle.

Sihteeristön rakenne ja virkanimikkeet

Sihteeristössä työskentelevät henkilöt ja YK:n pääsihteeri vastaavat tekemisistään yksinomaan YK:lle. Henkilökunta ei ota vastaan ohjeistuksia oman maansa hallitukselta eikä muiltakaan ulkopuolisilta tahoilta.

Pääsihteerin yleiskokoukselle syksyllä 2015 antaman vuosittaisen raportin mukaan sihteeristössä työskenteli kesäkuussa 2015 kaiken kaikkiaan 41 081 henkeä (A/70/605). Tähän on laskettu mukaan kaikki eri puolilla maailmaa työskentelevät ihmiset, myös alle vuoden mittaisella sopimuksella palkatut. Sihteeristössä työskentelee kaiken kaikkiaan 189 jäsenvaltion kansalaisia. Neljällä jäsenvaltiolla ei ole kansalaisia YK:n henkilöstössä lainkaan.

Sihteeristössä työskentelevistä 65,6 % on miehiä ja 34,4 % on naisia. Kenttäoperaatioihin paikallisesti rekrytoiduista, yhteensä 20 778 henkilöstä (Department of Field Support, DFS), 78,3 % on miehiä.

Lisätietoa sihteeristön toiminnasta YK:n sivuilta.

Päivitetty viimeksi: 9.2.2016