Rauha ja turvallisuus

Bolivialainen YK:n rauhanturvaaja leikkimässä haitilaisen pojan kassa Cité Soleilin tarkastusasemalla. Kuva: UN Photo/Logan Abassi

”Emme säästä ponnistuksiamme vapauttaaksemme kansakuntamme sodan vitsaukselta, olivatpa sodat valtioiden välisiä tai sisäisiä. Sodat ovat aiheuttaneet yli viisi miljoonaa kuolonuhria viimeisen vuosikymmenen kuluessa. Tavoittelemme myös joukkotuhoaseiden synnyttämien vaarojen poistamista.”
YK:n vuosituhatjulistus, II Rauha, turvallisuus ja aseidenriisunta

YK perustettiin ylläpitämään maailmanrauhaa. Kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden edistäminen on edelleen järjestön keskeisin tehtävä. Jäsenmaiden tavoite pelastaa tulevat sukupolvet sodan vitsaukselta ja edistää rauhaa on kirjattu YK:n peruskirjan johdantoon. Peruskirjassa jäsenvaltiot sitoutuvat ratkaisemaan keskinäiset kiistansa rauhanomaisin keinoin ja pidättymään väkivallalla uhkaamisesta tai sen käyttämisestä toista valtiota vastaan. YK:n tavoitteeksi on peruskirjassa asetettu myös kansakuntien välisten ystävällisten suhteiden kehittäminen. Nämä päämäärät ohjaavat yhä YK:n toimintaa rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi.

Turvallisuuden käsitettä on aiemmin tulkittu hyvin kapeasti valtioihin kiinnittyvänä ja sotilaallisin keinoin taattavana turvallisuutena, jolloin se on ollut ensisijaisesti valtioiden turvallisuutta ja vasta toissijaisesti ihmisten turvallisuutta. Uusi, laajempi tulkinta sen sijaan korostaa arjen turvallisuutta – riittävää ravintoa, puhdasta vettä sekä väkivallalta välttymistä. Puhutaan niin sanotusta inhimillisen turvallisuuden käsitteestä.

Inhimillisen turvallisuuden käsite tarkastelee turvallisuutta ihmisen, ei valtion tai kansakunnan, näkökulmasta. Sen mukaan vakaa taloudellinen ja sosiaalinen kehitys maapallolla on paras tae rauhan säilymiselle. Näin ollen YK:n edistämät rauha, turvallisuus, kehitys ja ihmisoikeudet ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. Turvallisuutta ei voi olla ilman kehitystä, kehitystä ei voi olla ilman turvallisuutta ja kumpaakaan ei voida saavuttaa, jos ihmisoikeuksia ei kunnioiteta.

Katso myös YK-liiton animaatio 'YK:n historia' (kesto 3 min.). Huom! Videon sisältö on osittain vanhentunut, sillä YK on siirtynyt vuosituhattavoitteiden ajasta (2000-2015) kestävän kehityksen tavoitteiden aikaan (2016-2030).

 

 

Päivitetty viimeksi: 14.6.2016