Suomi YK:ssa kautta aikojen: Tehtäviä kouluille

UNRWA-järjestö tarjoaa kesäleirejä palestiinalaisalueiden lapsille. Suomen hallitus on leirien merkittävin rahoittaja, jonka ansiosta vuoden 2013 kesällä 150 000 lasta voi osallistua leireille Gazassa ja Länsirannalla. Kuva: UN Photo/Shareef Sarhan

Tehtäviä Suomi ja YK- kokonaisuudesta:

1. Katsokaa aluksi 3-minuuttinen videoanimaatio 'YK:n historia' (alla).

Suomi ei kuulunut YK:n alkuperäisten 51. jäsenen joukkoon, jotka olivat perustamassa maailmanjärjestöä vuonna 1945. Pohdi eri syitä, jotka olivat esteenä Suomen jäsenyydelle tuossa historian vaiheessa.

2. Suomen tultua YK:n jäseneksi, miten kuvailisit Suomen valitsemaa linjaa sen YK-toiminnassa? Pohdi eri tekijöitä, jotka vaikuttivat siihen, että Suomi päätyi valitsemaan juuri kyseisen tavan harjoittaa YK-politiikkaa?

3. Rauhanturvaamistoiminnan voidaan sanoa muuttuneen ja monipuolistuneen vuosikymmenien aikana. Pohdi muutosta ja siihen johtaneita syitä, sekä sitä miten se on vaikuttanut Suomen rooliin rauhanturvaajana.

4. Suomi tuli tunnetuksi maailmalla rauhanturvaamisen suurvaltana, päteekö tämä titteli yhä tänä päivänä kriisinhallinnan aikakaudella? Perustele vastauksesi.

5.  YK:n toiminta on monialaista ja kattaa lähes kaikki kansainvälisen toiminnan osa-alueet. Millä YK-toiminnan saralla Suomi on erityisesti aktivoitunut ja miksi?

6. Pohdi Suomea humanitaarisena toimijana. Mitä kaikkea Suomen humanitaarinen toiminta sisältää?  Minkälaisia periaatteita Suomi noudattaa humanitaarisessa toiminnassaan ja mitä tavoitteita pyrkii edistämään?

7. Merkittävimmät ihmisoikeussopimukset on neuvoteltu YK:n piirissä. Mitkä ihmisoikeussopimukset ja niiden alaiset pöytäkirjat ovat jääneet Suomelta ratifioimatta?

8. Suomi on ollut YK:n jäsenenä lähes kuuden vuosikymmenen ajan, jonka aikana YK:n toiminta on saanut uusia ulottuvuuksia, kuten myös Suomen osallisuus YK:ssa. Keksitkö jotain teemoja ja tavoitteita Suomen YK-politiikassa, jotka ovat säilyneet jäsenyytemme alkuajoista tähän päivään saakka?

9. Nimeä YK:n kehitysrahastot- ja/tai ohjelmat, joille Suomi osoittaa määrällisesti eniten tukea.

10. Kuvitellaan, että sinä ja ryhmäsi/parisi saisitte muotoilla oman versionne YK-strategiasta, jota Suomen tulisi noudattaa tulevina vuosina. Mitä asioita ja tavoitteita haluaisitte kirjata ylös? Pohdi mitä YK-toiminnan osa-alueita pidätte tärkeimpinä, ja miten Suomi voi olla niissä mukana. Onko jotain YK-toiminnan osa-alueita, joissa Suomen tulee mielestänne olla nykyistä aktiivisempi?

 

Päivitetty viimeksi: 8.2.2017