Suomen YK-liitto

Suomen YK-liiton tunnuksen on suunnitellut Aapo Raudaskoski. (c) Suomen YK-liitto

Suomen YK-liitto on vuonna 1954 perustettu kansalaisjärjestö, joka tekee tunnetuksi ja tukee Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja periaatteita.

Suomen YK-liitto:

  •     kasvattaa ja kouluttaa maailmanlaajuisesta vastuusta ja vaikutusmahdollisuuksista
  •     välittää ja tuottaa tietoa YK:sta ja sen toiminnasta
  •     vaikuttaa suomalaiseen YK-politiikkaan.

Suomen YK-liiton toiminnassa on mukana jäsen- ja paikallisyhdistyksiä, kaiken kaikkiaan liki 70 suomalaista järjestöä. Liitolla on myös henkilö- ja kannatusjäseniä. Liiton toimistolla Helsingin Hakaniemessä työskentelee neljä henkilöä sekä vaihteleva määrä harjoittelijoita, siviilipalvelusmiehiä ja projektityöntekijöitä. Liiton toimintaa ohjaa jäsenjärjestöjen edustajista koottu hallitus.

Suomen YK-liitto ei ole osa virallista YK-järjestelmää.

YK-liiton verkkosivut

Päivitetty viimeksi: 21.10.2016