YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

LyhenneLajittele nousevasti Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
UNU-IIGH FN-universitetets institution för global hälsa UNU International Institute for Global Health
UNU-IAS FN-universitetets institut för högre studier UNU Institute of Advanced Studies
UNU-GTP UNU Geothermal Training Programme
UNU-FTP UNU Fisheries Training Programme
UNU-FNP FN-universitetes mat och närings program för mänsklig och social utveckling UNU Food and Nutrition Programme for Human and Social Development
UNU-EHS FN-universitetets institution för miljö och mänsklig säkerhet på FN-universitetet UNU Institute for Environment and Human Security
UNU-CRIS FN-universitetets Institut för jämförande regional integration UNU Programme on Comparative Regional Integration Studies
UNU-BIOLAC FN-universitetets program för bioteknologi i Latinamerika och Karibien UNU Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean
UNU YK-yliopisto FN-universitetet UN University
UNTSO YK:n operaatio tulitauon valvomiseksi FN:s organisation för övervakning av vapenstillestånd United Nations Truce Supervision Organization Syyria, Israel, Libanon / Syrien, Libanon
UNTSO FN:s observatörsgrupp som övervakar vapenvilorna mellan Israel och dess arabiska grannländer United Nations Truce Supervision Organisation
UNTMIH YK:n siirtymäjoukot Haitissa FN:s övergångsstyrka i Haiti United Nations Transition Mission in Haiti Haiti

päättynyt 1997 / avslutad 1997

UNTAG YK:n tukioperaatio Namibiassa FN:s grupp för övergångsassistans i Namibia United Nations Transition Assistance Group Namibia

päättynyt 1990 / avslutad 1990

UNTAET YK:n Itä-Timorin siirtymävaiheen hallinto FN:s övergångsregering i Östtimor United Nations Transitional Administration in East Timor Itä-Timor / Östtimor

päättynyt 2002 / avslutad 2002

UNTAES YK:n väliaikainen hallinto Itä-Slavoniassa, Baranjassa ja Länsi-Sirmiumissa FN:s övergångsadministration för Östra Slavonien, Baranja och Västra Sirmium United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium Kroatia / Kroatien

päättynyt 1998 /  avslutad 1998

UNTAC YK:n Kamputseassa olevat siirtymävaiheen valvontajoukot FN:s övergångsadministration i Kambodja United Nations Transitional Authority in Cambodia Kambodža / Kambodja

päättynyt 1993 / avslutad 1993

UNSSC YK:n henkilöstön koulutuskeskus FN-personalens utbildningsinstitut United Nations System Staff College
UNSOM YK:n avustusoperaatio Somaliassa FN:s biståndsuppdrag i Somalia United Nations Assistance Mission in Somalia
UNSOM YK:n avustusoperaatio Somaliassa FN:s operation i Somalia United Nations Assistance Mission in Somalia Somalia
UNSMIH YK:n tukijoukot Haitissa FN:s stödstyrka i Haiti United Nations Support Mission in Haiti Haiti

päättynyt 1997 / avslutad 1997

UNSF YK:n turvallisuusjoukot Läntisessä Uudessa Guineassa FN:s säkerhetsstyrka i västra Nya Guinea United Nations Security Force in West New Guinea Papua-Uusi-Guinea

päättynyt 1963 / avslutad 1963

UNSCR YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma FN:s säkerhetsråd resolution United Nations Security Council Resolution

mediassa, ei YK-yhteyksissä / inom media, inte vid FN-kontakter

UNSCOL YK:n Libanonin erityiskoordinaattorin toimisto Kontoret för FN: s särskilda samordnare för Libanon Office of the United Nations Special Coordinator for Lebanon
UNSCO YK:n Lähi-idän rauhanprosessin erityiskoordinaattorin toimisto Kontoret för FN:s särskilde koordinator för Mellanöstern Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process
UNSCEAR ydinsäteilyn vaikutuksia tutkiva asiantuntijakomitea FN:s vetenskapliga kommitté för atomstrålningens verkningar UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
UNRWA YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
UNROCA tavanomaisten aseiden rekisteri FN:s register över konventionella vapen UN Register of Conventional Arms
UNRISD YK:n sosiaalisen kehityksen tutkimuslaitos FN:s forskningsinstitut för social utveckling United Nations Research Institute for Social Development
UNRIC YK:n Länsi-Euroopan alueellinen tiedotuskeskus FN:s regionala informationskontor för Västeuropa UN Regional Information Centre for Western Europe
UNRCCA YK:n ehkäisevän diplomatian alueellinen keskus Keski-Aasiassa FN:s regionala center för förebyggande diplomati i Centralasien UN Regional Centre for Preventive Diplomacy in Central Asia Turkmenistan

Sivut