YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

LyhenneLajittele laskevasti Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
UNPFII alkuperäiskansojen pysyvä foorumi FN:s permanenta forum för ursprungsfolk Permanent Forum on Indigenous Issues
UNPOS YK:n poliittinen toimisto Somaliassa FN:s politiska kontor i Somalia United Nations Political Office for Somalia Somalia
UNPOS YK:n poliittinen toimisto Somaliassa FN:s politiska kontor i Somalia United Nations Political Office for Somalia Somalia
UNPREDEP YK:n valvontajoukot Makedonissa FN:s övervakningsstyrka i Makedonien United Nations Preventive Deployment Force Makedonia / Makedonien

päättynyt 1999 / avslutad 1999

UNPROFOR YK:n Jugoslaviassa olevat rauhanturvajoukot FN:s fredsbevarande operation i f.d. Jugoslavien United Nations Protection Force Bosnia-Hertsegovina, Kroatia / Bosnien-Hercegovina, Kroatien

päättynyt 1995 / avslutad 1995

UNPSG YK:n poliisioperaatio Kroatiassa FN:s civilpolis i Kroatien United Nations Civilian Police Support Group Kroatia / Kroatien

päättynyt 1998 / avslutad 1998

UNRCCA YK:n ehkäisevän diplomatian Keski-Aasian alueellinen toimisto FN:s regionala center för förebyggande diplomati i Centralasien United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia
UNRCCA YK:n ehkäisevän diplomatian alueellinen keskus Keski-Aasiassa FN:s regionala center för förebyggande diplomati i Centralasien UN Regional Centre for Preventive Diplomacy in Central Asia Turkmenistan
UNRIC YK:n Länsi-Euroopan alueellinen tiedotuskeskus FN:s regionala informationskontor för Västeuropa UN Regional Information Centre for Western Europe
UNRISD YK:n sosiaalisen kehityksen tutkimuslaitos FN:s forskningsinstitut för social utveckling United Nations Research Institute for Social Development
UNROCA tavanomaisten aseiden rekisteri FN:s register över konventionella vapen UN Register of Conventional Arms
UNRWA YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
UNSCEAR ydinsäteilyn vaikutuksia tutkiva asiantuntijakomitea FN:s vetenskapliga kommitté för atomstrålningens verkningar UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
UNSCO YK:n Lähi-idän rauhanprosessin erityiskoordinaattorin toimisto Kontoret för FN:s särskilde koordinator för Mellanöstern Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process
UNSCOL YK:n Libanonin erityiskoordinaattorin toimisto Kontoret för FN: s särskilda samordnare för Libanon Office of the United Nations Special Coordinator for Lebanon
UNSCR YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma FN:s säkerhetsråd resolution United Nations Security Council Resolution

mediassa, ei YK-yhteyksissä / inom media, inte vid FN-kontakter

UNSF YK:n turvallisuusjoukot Läntisessä Uudessa Guineassa FN:s säkerhetsstyrka i västra Nya Guinea United Nations Security Force in West New Guinea Papua-Uusi-Guinea

päättynyt 1963 / avslutad 1963

UNSMIH YK:n tukijoukot Haitissa FN:s stödstyrka i Haiti United Nations Support Mission in Haiti Haiti

päättynyt 1997 / avslutad 1997

UNSOM YK:n avustusoperaatio Somaliassa FN:s biståndsuppdrag i Somalia United Nations Assistance Mission in Somalia
UNSOM YK:n avustusoperaatio Somaliassa FN:s operation i Somalia United Nations Assistance Mission in Somalia Somalia
UNSSC YK:n henkilöstön koulutuskeskus FN-personalens utbildningsinstitut United Nations System Staff College
UNTAC YK:n Kamputseassa olevat siirtymävaiheen valvontajoukot FN:s övergångsadministration i Kambodja United Nations Transitional Authority in Cambodia Kambodža / Kambodja

päättynyt 1993 / avslutad 1993

UNTAES YK:n väliaikainen hallinto Itä-Slavoniassa, Baranjassa ja Länsi-Sirmiumissa FN:s övergångsadministration för Östra Slavonien, Baranja och Västra Sirmium United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium Kroatia / Kroatien

päättynyt 1998 /  avslutad 1998

UNTAET YK:n Itä-Timorin siirtymävaiheen hallinto FN:s övergångsregering i Östtimor United Nations Transitional Administration in East Timor Itä-Timor / Östtimor

päättynyt 2002 / avslutad 2002

UNTAG YK:n tukioperaatio Namibiassa FN:s grupp för övergångsassistans i Namibia United Nations Transition Assistance Group Namibia

päättynyt 1990 / avslutad 1990

UNTMIH YK:n siirtymäjoukot Haitissa FN:s övergångsstyrka i Haiti United Nations Transition Mission in Haiti Haiti

päättynyt 1997 / avslutad 1997

UNTSO YK:n operaatio tulitauon valvomiseksi FN:s organisation för övervakning av vapenstillestånd United Nations Truce Supervision Organization Syyria, Israel, Libanon / Syrien, Libanon
UNTSO FN:s observatörsgrupp som övervakar vapenvilorna mellan Israel och dess arabiska grannländer United Nations Truce Supervision Organisation
UNU YK-yliopisto FN-universitetet UN University
UNU-BIOLAC FN-universitetets program för bioteknologi i Latinamerika och Karibien UNU Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean

Sivut