YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

LyhenneLajittele laskevasti Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat
WIPO Maailman henkisen omaisuuden suojelujärjestö Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten World Intellectual Propery Organisation
WMD joukkotuhoaseet massförstörelsevapen Weapons of Mass Destruction
WMO Maailman ilmatieteen järjestö Meteorologiska världsorganisationen World Meteorological Organisation
WSIS Maailman tietoyhteiskuntahuippukokous Världstoppmötet om informationssamhället World Summit on the Information Society
WSSD Maailman kestävän kehityksen huippukokous Världstoppmötet om hållbar utveckling World Summit on Sustainable Development
WTO Maailman kauppajärjestö Världshandelsorganisationen World Trade Organisation
YK Yhdistyneet kansakunnat Förenta nationerna United Nations

Sivut