YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

LyhenneLajittele nousevasti Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat
- Yleiskokouksen yleisistunto generalförsamlingens ordinarie möte General Assembly Plenary Kaikki jäsenmaat / Alla medlemsländer
- YK:n kehitysohjelma UNDP:n alainen kansalaisyhteiskunnan neuvoa-antava komitea UNDP:s kommitté för civilsamhället Civil Society Advisory Committee to UNDP
- Luonnonkatastrofien vähentämistä käsittelevä maailmankonferenssi Världskonferens om reducering av naturkatastrofrisker World Conference on Natural Disaster Reduction
- Nuorisoasioista vastaavien ministerien maailmankonferenssi Världskonferensen med ministrar ansvariga för ungdomsfrågor World Conference of Ministers Responsible for Youth
- Nuorisoasioista vastaava erityisneuvonantaja FN:s särskilda rådgivare för unga Special Adviser on Youth
- Lapsia koskeva huippukokous Världstoppsmötet för barn World Summit for Children
- valtakirjakomitea fullmaktskommitté Credentials Committee

Sivut