YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi EnglanniksiLajittele laskevasti Jäsenmaat
WIPO Maailman henkisen omaisuuden suojelujärjestö Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten World Intellectual Propery Organisation
WMO Maailman ilmatieteen järjestö Meteorologiska världsorganisationen World Meteorological Organisation
- Lapsia koskeva huippukokous Världstoppsmötet för barn World Summit for Children
WSSD Maailman kestävän kehityksen huippukokous Världstoppmötet om hållbar utveckling World Summit on Sustainable Development
WSIS Maailman tietoyhteiskuntahuippukokous Världstoppmötet om informationssamhället World Summit on the Information Society
UNWTO Maailman matkailujärjestö Världsturismorganisationen World Tourism Organisation
WTO Maailman kauppajärjestö Världshandelsorganisationen World Trade Organisation

Sivut