YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

LyhenneLajittele laskevasti Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
CTC terrorismin vastainen komitea FN:s kommitté mot terrorism Counter-Terrorism Committee
CWC kemiallisten aseiden kieltosopimus Konventionen om förbud mot kemiska vapen Chemical Weapons Convention
DAC OECD:n kehitysapukomitea OECD:s utvecklingskommitté Development Assistance Committee
DC kehittyneet maat / teollisuusmaat (tai kehitysmaat) industrialiserade länder Developed countries / Developing countries
DCAF Asevoimien demokraattisen valvonnan keskus Centret för demokratisk kontroll av militära styrkor Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
DCF kehitysyhteistyöfoorumi ECOSOC:s utvecklingssamarbetsforum Development Cooperation Forum
DDR aseidenriisunta, demobilisointi, reintegraatio nedrustning, demobilisering och återintegrering Disarmament, Demobilization and Reintegration

suomeksi puhutaan vain DDR-toiminnasta

DESA (YK:n pääsihteeristön) taloudellisten ja sosiaalisten asiain osasto FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden Department of Economic and Social Affairs
DFS (YK:n pääsihteeristön) kenttäoperaatioista vastaava osasto FN:s avdelning för fältstöd Department of Field Support
DG pääjohtaja generaldirektör Director-General
DGACM yleiskokous- ja konferenssijärjestelyosasto avdelningen för generalförsamlingen och konferensservice Department for General Assembly and Conference Management
DHA (YK:n pääsihteeristön) humanitaaristen asioiden osasto FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp Department of Humanitarian Affairs
DM (YK:n pääsihteeristön) hallinnollinen osasto FN:s förvaltningsavdelning Department of Management
DMZ (DZ) demilitarisoitu alue demilitariserad zon Demilitarized zone
DOMREP YK:n pääsihteerin edustajan operaatio Dominikaanisessa Tasavallassa FN:s generalsekreterares särskilda representants uppdrag i Dominikanska Republiken Mission of the Representative of the Secretary-General in the Dominican Republic Dominikaaninen tasavalta / Dominikanska Republiken

päättynyt 1966 / avslutad 1966

 

DPA (YK:n pääsihteeristön) poliittinen osasto FN:s avdelning för politiska ärenden Department of Political Affairs
DPI (YK:n pääsihteeristön) tiedotusosasto FN-sekretariatets informationsavdelning Department of Public Information
DPKO YK:n pääsihteeristön rauhanturvatoiminnan osasto FN:s avdelning för fredsbevarande operationer Department of Peacekeeping Operations
DSS (YK:n pääsihteeristön) turvallisuusosasto Generalsekretariatets säkerhetsavdelning Department of Safety and Security
ECA Afrikan talouskomissio FN:s ekonomiska kommission för Afrika Economic Commission for Africa
ECE Euroopan talouskomissio FN:s ekonomiska kommission för Europa Economic Commission for Europe
ECLAC Latinalaisen Amerikan talouskomissio FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien Economic Commission for Latin America and the Caribbean
ECOSOC YK:n talous- ja sosiaalineuvosto Ekonomiska och sociala rådet Economic and Social Council
ECU Hätäkoordinaatioyksikkö FAO:s enhet för kriskoordinering i Pristina Emergency Coordination Unit

ainakin FAO + UNDP / åtminstone FAO + UNDP

EFA (Education for All) Koulutus kaikille -maailmankonferenssi Utbildning för alla -världskonferens World Conference on Education for All
ENMOD Yleissopimus ympäristön muuttamismenetelmien sotilaallisen tai muun vihamielisen käytön kieltämisestä / (Ympäristösodankäyntisopimus) FN-konventionen om förbud mot militär eller annan fientlig användning av miljöförändringsteknik (Miljökrigskonventionen) Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques
EOSG YK:n pääsihteerin kanslia Generalsekreterarens kontor Executive Office of the Secretary-General
ERW sotien räjähtävät jäänteet explosiva lämningar efter krig explosive remnants of war
ESCAP Aasian ja Tyynenmeren alueen talous- ja sosiaalikomissio FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet Economic Commission for Asia and the Pacific
ESCWA Läntisen Aasian talous- ja sosiaalikomissio FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västasien Economic and Social Commission for Western Asia

Sivut