YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi RuotsiksiLajittele laskevasti Englanniksi Jäsenmaat Muuta
UNU-INWEH FN-universitetets internationella nätverk för vatten, miljö och hälsa UNU International Network on Water, Environment and Health
UNU-ILI FN-universitetets ledarskapsinstitut UNU International Leadership Institute
UNU-BIOLAC FN-universitetets program för bioteknologi i Latinamerika och Karibien UNU Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean
CEPA julkishallintoa käsittelevä asiantuntijakomitea FN: s expertkommitté för offentlig förvaltning Committee of Experts on Public Administration
UNDG YK:n kehitysryhmä FN:s administrativa kontor för koordinering på fältnivå UN Development Group
ACC hallinnollinen koordinaatiokomitea FN:s administrativa samordningskommitté Administrative Committee on Coordination
UNAIDS YK:n AIDS-ohjelma FN:s aids-program Joint UN Programme on HIV/AIDS
DESA (YK:n pääsihteeristön) taloudellisten ja sosiaalisten asiain osasto FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden Department of Economic and Social Affairs
DFS (YK:n pääsihteeristön) kenttäoperaatioista vastaava osasto FN:s avdelning för fältstöd Department of Field Support
DPKO YK:n pääsihteeristön rauhanturvatoiminnan osasto FN:s avdelning för fredsbevarande operationer Department of Peacekeeping Operations
OLA oikeudellisten asiain toimisto FN:s avdelning för juridiska ärenden Office for Legal Affairs
ODA aseidenriisuntatoimisto FN:s avdelning för nedrustningsfrågor Office for Disarmament Affairs
ICSC kansainvälisen virkamieskunnan asioista vastaava komissio FN:s avdelning för personalärenden International Civil Service Commission
DPA (YK:n pääsihteeristön) poliittinen osasto FN:s avdelning för politiska ärenden Department of Political Affairs
UNICEF YK:n lastenrahasto FN:s barnfond UN Children’s Fund
UNFPA YK:n väestörahasto FN:s befolkningsfond UN Population Fund
UNEF I, II YK:n valvontajoukot Lähi-idässä FN:s beredskapsstyrka United Nations Emergency Force Egypti / Egypten

päättynyt 1979 / avslutad 1979

UNSOM YK:n avustusoperaatio Somaliassa FN:s biståndsuppdrag i Somalia United Nations Assistance Mission in Somalia
UNOP kumppanuuksia tukeva YK:n toimisto FN:s byrå för partnerskap UN Office for Partnerships
CERF YK:n hätäapurahasto FN:s centrala nödhjälpsfond Central Emergency Response Fund – aiemmin myös Central Emergency Revolving Fund
MIPONUH YK:n siviilipoliisijoukot Haitissa FN:s civila polisstyrka i Haiti United Nations Civilian Police Mission in Haiti Haiti

päättynyt 2000 / avslutad 2000

UNPSG YK:n poliisioperaatio Kroatiassa FN:s civilpolis i Kroatien United Nations Civilian Police Support Group Kroatia / Kroatien

päättynyt 1998 / avslutad 1998

UNDEF YK:n demokratiarahasto FN:s demokratifond UN Democracy Fund
UNODC YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå UN Office on Drugs and Crime
ECA Afrikan talouskomissio FN:s ekonomiska kommission för Afrika Economic Commission for Africa
ECE Euroopan talouskomissio FN:s ekonomiska kommission för Europa Economic Commission for Europe
ECLAC Latinalaisen Amerikan talouskomissio FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien Economic Commission for Latin America and the Caribbean
ESCAP Aasian ja Tyynenmeren alueen talous- ja sosiaalikomissio FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet Economic Commission for Asia and the Pacific
ESCWA Läntisen Aasian talous- ja sosiaalikomissio FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västasien Economic and Social Commission for Western Asia
UNGEGN maantieteellistä nimistöä standardoiva asiantuntijaryhmä FN:s expertgrupp beträffande geografiska namn UN Group of Experts on Geographical Names

Sivut