YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

LyhenneLajittele laskevasti Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
ESD kestävää kehitystä edistävä kasvatus utbildning för hållbar utveckling Education for Sustainable Development
ETYJ Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
EU Euroopan unioni Europeiska unionen European Union
FAO YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation Food and Agriculture Organization of the United Nations 191 jäsenmaata sekä EU, Fär-saaret ja Tokelau / 191 medlemsländer samt EU, Färöarna och Tokelau
FCTC Tupakoinnin torjuntaa koskeva Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimus FN:s konvention om tobakskontroll Framework Convention on Tobacco Control
FDI suorat ulkomaiset investoinnit utländska direktinvesteringar Foreign direct investment
FfD kehitysrahoitus finansiering för utveckling Financing for Development
FGM / FGC naisten sukuelinten silpominen kvinnlig könsstympning Female genital mutilation / Female genital cutting

Suomessa puhutaan yleensä neutraalimmin naisten ympärileikkauksesta / I Finland används ofta en mer neutral benämning: kvinnors omskärelse

FS ruokaturva matsäkerhet Food security
FWCW Naisten maailmankonferenssi FN:s fjärde världskonferens om kvinnor Fourth World Conference on Women
G-77 G-77 -maaryhmä lös koalition bestående av utvecklingsländer
GA yleiskokous FN:s generalförsamling General Assembly
GATT Tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus Allmänna tull- och handelsavtalet General Agreement on Tariffs and Trade
GEF Maailman ympäristörahasto Globala miljöfonden Global Environment Facility
GHD-periaatteet hyvän humanitaarisen avunannon periaatteet principerna för gott humanitärt givarskap Good Humanitarian Donorship
GICHD Geneven kansainvälinen miinanraivauskeskus Internationella centret för minröjning i Geneve Geneva International Centre for Humanitarian Demining

GICHD- Geneven kansainvälinen miinanraivauskeskus -Internationella centret för minröjning i Geneve - Geneva International Centre for Humanitarian Demining

HA humanitaarinen apu humanitärt bistånd Humanitarian assistance
HDI inhimillisen kehityksen indeksi UNDP:s index för mänsklig utveckling Human Development Index
HDR Humanitaarisen avun päiväannos WFP:s rekommenderade dagliga näringsintag Humanitarian Daily Ration
HFA Hyogon toimintakehys Hyogo-handlingsplan Hyogo Framework for Action
HIPC vaikeasti velkantuneet köyhät maat särskilt skuldtyngda länder Heavily Indebted Poor Countries
HLCM (korkean tason) hallintokomitea hög-nivå förvaltningskommitté High-Level Committee on Management
HLCP (Korkean tason) ohjelmakomitea hög-nivå programkommitté High-Level Committee on Programmes
HLPF Kestävän kehityksen korkean tason poliittinen foorumi politiska högnivåforumet för hållbar utveckling High-Level Political Forum on Sustainable Development
HPI Inhimillisen köyhyyden indeksi UNDP:s index för mänsklig fattigdom Human Poverty Index
HR ihmisoikeudet mänskliga rättigheter Human rights
HRC ihmisoikeusneuvosto FN:s råd för mänskliga rättigheter Human Rights Council
HRI ihmisoikeusvälineet benämning för konventioner och förklaringar inom mänskliga rättigheter Human rights instruments
IAAC itsenäinen neuvoa-antava tilintarkastuskomitea FN:s rådgivande revisionskommitté Independent Audit Advisory Committee
IADG Kansainvälisesti sovitut kehitystavoitteet Internationellt överenskomna utvecklingsmål Internationally Agreed Development Goals

Sivut