YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

LyhenneLajittele nousevasti Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
UNMISS YK:n operaatio Etelä-Sudanissa FN:s fredsbevarande styrka i Sydsudan United Nations Mission in the Republic of South Sudan Etelä-Sudan / Sydsudan
UNMISET Itä-Timorin hallintoa tukeva YK:n operaatio FN:s stödoperation i Östtimor United Nations Mission of Support in East Timor Itä-Timor / Östtimor

päättynyt 2005 / avslutad 2005

UNMIS YK:n operaatio Sudanissa FN-mission i Sudan United Nations Mission in Sudan Sudan

päättynyt 2011 / avslutad 2011

UNMIN YK:n operaatio Nepalissa FN-mission i Nepal United Nations Mission in Nepal Nepal
UNMIL YK:n rauhanturvaoperaatio Liberiassa / YK:n valvontajoukot Liberiassa FN:s fredsbevarande styrka i Liberia United Nations Mission in Liberia Liberia
UNMIK YK:n väliaikainen hallinto Kosovossa FN:s övergångsadministration i Kosovo United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
UNMIH YK:n Haitin operaatio FN:s stödstyrka i Haiti United Nations Mission in Haiti Haiti

päättynyt 2006 / avslutad 2006

UNMIBH YK:n rauhanturvajoukot Bosnia-Hertsegovinassa FN:s fredsbevarande styrka i Bosnien-Hecegovina United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina Bosnia-Hertsegovina

päättynyt 2002

UNMEE YK:n rauhanturvaoperaatio Etiopiassa ja Eritreassa FN:s fredsbevarande styrka i Etiopien och Eritrea United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea Eritrea, Etiopia / Eritrea, Etiopien

päättynyt 2008 / avslutad 2008

UNITAR YK:n koulutus- ja tutkimuslaitos FN:s utbildnings- och forskningsinstitut UN Institute for Training and Research
UNISFA YK:n turvallisuusjoukot Abyeissa FN:s interimistiska säkerhetsstyrka för Abyei United Nations Interim Security Force for Abyei Sudan
UNIPOM YK:n tarkkailuoperaatio Intiassa ja Pakistanissa FN:s observatörsstyrka i Indien-Pakistan United Nations India-Pakistan Observation Mission Intia, Pakistan / Indien, Pakistan

päättynyt 1966 / avslutad 1966

UNIOSIL YK:n toimisto Sierra Leonessa FN:s kontor i Sierra Leone United Nations Integrated Office in Sierra Leone Sierra Leone
UNIKOM YK:n Irak-Kuwait-tarkkaililuoperaatio FN:s observatörsstyrka i Irak-Kuwait United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission Irak, Kuwait

päättynyt 2003 / avslutad 2003

UNIIMOG YK:n Iran-Irak-sotilastarkkailijaryhmä FN:s militära observatörsgrupp i Iran-Irak United Nations Iran-Iraq Military Observer Group Iran, Irak

päättynyt 1991 / avslutad 1991

UNIFIL YK:n väliaikainen rauhanturvajoukko Libanonissa / YK:n Libanonissa olevat valvontajoukot FN:s ifredsbevarande styrka i Libanon United Nations Interim Force in Lebanon Libanon
UNIFEM YK:n naistenrahasto FN:s utvecklingsfond för kvinnor UN Development Fund for Women
UNIDO YK:n teollisen kehityksen järjestö FN:s organisation för industriell utveckling UN Industrial Development Organisation
UNIDIR YK:n aseidenriisunnan tutkimuslaitos FN:s institut för nedrustningsforskning UN Institute on Disarmament Research
UNICRI YK:n alueidenvälinen rikollisuuden ja oikeuden tutkimuslaitos FN:s institut för interregional juridisk forskning United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
UNICEF YK:n lastenrahasto FN:s barnfond UN Children’s Fund
UNHRC YK:n ihmisoikeusneuvosto FN:s råd för mänskliga rättigheter UN Human Rights Council
UNHCR YK:n pakolaisasiain valtuutettu / valtuutetun toimisto – käytetään myös nimeä YK:n pakolaisjärjestö FN:s flyktingkommissarie UN High Commissioner for Refugees
UNGOMAP YK:n tarkkailijaryhmä Afganistanissa ja Pakistanissa FN:s förmedlingsuppdrag i Afghanistan och Pakistan United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan Afganistan, Pakistan

päättynyt 1990 / avslutad 1990

UNGEGN maantieteellistä nimistöä standardoiva asiantuntijaryhmä FN:s expertgrupp beträffande geografiska namn UN Group of Experts on Geographical Names
UNFPA YK:n väestörahasto FN:s befolkningsfond UN Population Fund
UNFIP YK:n kansainvälisiä kumppanuuksia tukeva rahasto Fond som administrerar donationer till FN:s verksamhet UN Fund for International Partnerships
UNFICYP YK:n rauhanturvajoukot Kyproksella FN:s styrka på Cypern United Nations Peacekeeping Force in Cyprus Kypros / Cypern
UNFF YK:n metsäfoorumi FN:s skogsforum UN Forum on Forests
UNFCCC COP Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen osapuolikonferenssi partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar United Nations Framework Convention on Climate Change, Conference of the Parties

Sivut