YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi RuotsiksiLajittele laskevasti Englanniksi Jäsenmaat Muuta
UNCT maatiimi FN:s fältarbetare UN Country Team
FWCW Naisten maailmankonferenssi FN:s fjärde världskonferens om kvinnor Fourth World Conference on Women
UNHCR YK:n pakolaisasiain valtuutettu / valtuutetun toimisto – käytetään myös nimeä YK:n pakolaisjärjestö FN:s flyktingkommissarie UN High Commissioner for Refugees
CRSR Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus FN:s flyktingkonvention United Nations Convention relating to the Status of Refugees

Lyhenne ei kovin yleinen; esiintyy epävirallisissa yhteyksissä / Förkortningen är inte vanlig, används vid icke-offentliga sammanhang

UNCDF YK:n pääomakehitysrahasto FN:s fond för utveckling av kapital UN Capital Development Fund
UNAMIC YK:n Kambodžassa oleva etukomennuskunta FN:s förberedande styrka i Kambodja United Nations Advance Mission in Cambodia Kambodža

päättynyt 1992 / avslutad 1992

UNGOMAP YK:n tarkkailijaryhmä Afganistanissa ja Pakistanissa FN:s förmedlingsuppdrag i Afghanistan och Pakistan United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan Afganistan, Pakistan

päättynyt 1990 / avslutad 1990

UNRISD YK:n sosiaalisen kehityksen tutkimuslaitos FN:s forskningsinstitut för social utveckling United Nations Research Institute for Social Development
UNCRO YK:n operaatio luottamuksen palauttamiseksi Kroatiassa FN:s förtroendeskapande styrka i Kroatien United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia Kroatia / Kroatien

päättynyt 1996 / avslutad 1996

DM (YK:n pääsihteeristön) hallinnollinen osasto FN:s förvaltningsavdelning Department of Management
UNAT YK:n hallintotuomioistuin FN:s förvaltningsdomstol UN Administrative Tribunal
UNPROFOR YK:n Jugoslaviassa olevat rauhanturvajoukot FN:s fredsbevarande operation i f.d. Jugoslavien United Nations Protection Force Bosnia-Hertsegovina, Kroatia / Bosnien-Hercegovina, Kroatien

päättynyt 1995 / avslutad 1995

UNMIBH YK:n rauhanturvajoukot Bosnia-Hertsegovinassa FN:s fredsbevarande styrka i Bosnien-Hecegovina United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina Bosnia-Hertsegovina

päättynyt 2002

UNMEE YK:n rauhanturvaoperaatio Etiopiassa ja Eritreassa FN:s fredsbevarande styrka i Etiopien och Eritrea United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea Eritrea, Etiopia / Eritrea, Etiopien

päättynyt 2008 / avslutad 2008

UNMIL YK:n rauhanturvaoperaatio Liberiassa / YK:n valvontajoukot Liberiassa FN:s fredsbevarande styrka i Liberia United Nations Mission in Liberia Liberia
UNAMSIL YK:n operaatio Sierra Leonessa FN:s fredsbevarande styrka i Sierra Leone United Nations Mission in Sierra Leone Sierra Leone

päättynyt 2005 / avslutad 2005

UNMISS YK:n operaatio Etelä-Sudanissa FN:s fredsbevarande styrka i Sydsudan United Nations Mission in the Republic of South Sudan Etelä-Sudan / Sydsudan
PBF rauhanrakennusrahasto FN:s fredsbyggande fond Peacebuilding Fund
PBC rauhanrakennuskomissio FN:s fredsbyggande kommission Peacebuilding Commission
GA yleiskokous FN:s generalförsamling General Assembly
OSRSG-CAC pääsihteerin erityisedustaja lapsiin ja aseellisiin konflikteihin liittyen FN:s generalsekreterares särskilda representant för barn och väpnad konflikt Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict
UNOWA YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimisto Länsi-Afrikassa FN:s generalsekreterares särskilda representants kontor i Västafrika Office of the Special Representative of the Scretary-General for West Africa
DOMREP YK:n pääsihteerin edustajan operaatio Dominikaanisessa Tasavallassa FN:s generalsekreterares särskilda representants uppdrag i Dominikanska Republiken Mission of the Representative of the Secretary-General in the Dominican Republic Dominikaaninen tasavalta / Dominikanska Republiken

päättynyt 1966 / avslutad 1966

 

UNTAG YK:n tukioperaatio Namibiassa FN:s grupp för övergångsassistans i Namibia United Nations Transition Assistance Group Namibia

päättynyt 1990 / avslutad 1990

UNRWA YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
CEB johtokunta FN:s huvudstyrelse Chief Executives’ Board
UNIFIL YK:n väliaikainen rauhanturvajoukko Libanonissa / YK:n Libanonissa olevat valvontajoukot FN:s ifredsbevarande styrka i Libanon United Nations Interim Force in Lebanon Libanon
JIU yhteinen tarkastusyksikkö FN:s inspektionsenhet Joint Inspections Unit
UNICRI YK:n alueidenvälinen rikollisuuden ja oikeuden tutkimuslaitos FN:s institut för interregional juridisk forskning United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
UNIDIR YK:n aseidenriisunnan tutkimuslaitos FN:s institut för nedrustningsforskning UN Institute on Disarmament Research

Sivut