YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat
PBF rauhanrakennusrahasto FN:s fredsbyggande fond Peacebuilding Fund
PBSO rauhanrakentamisen tukitoimisto stödkontoret för fredsbyggande Peacebuilding Support Office
PICJ pysyvä kansainvälinen tuomioistuin Permanenta internationella domstolen Permanent International Court of Justice
PRSP kansallinen köyhyydenvähentämisstrategia strategiskt dokument för fattigdomsbekämpning poverty reduction strategy paper
SG pääsihteeri generalsekreterare Secretary-General
START I strategisten aseiden määrää rajoittava sopimus fördrag om minskning av strategiska vapen Strategic Arms Reduction Treaty
TCPR arvio YK:n kehitysjärjestelmän tuen tehokkuudesta treårsöversynen av FN:s insatsverksamhet Triennial Comprehensive Policy Review
TDB kauppa- ja kehitysneuvosto UNCTAD:s styrelse Trade and Development Board
TSS-sopimus Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
UKTJ uusi kansainvälinen talousjärjestys ny internationell ekonomisk ordning New International Economic Order (NEO)
UN Yhdistyneet kansakunnat Förenta nationerna United Nations
UNAIDS YK:n AIDS-ohjelma FN:s aids-program Joint UN Programme on HIV/AIDS
UNAT YK:n hallintotuomioistuin FN:s förvaltningsdomstol UN Administrative Tribunal
UNCC YK:n korvauskomissio FN:s skadeståndskommission UN Compensation Commission
UNCDF YK:n pääomakehitysrahasto FN:s fond för utveckling av kapital UN Capital Development Fund
UNCITRAL kansainvälisen kauppaoikeuden komissio FN:s kommission för internationell handelsrätt UN Commission on International Trade Law
UNCT maatiimi FN:s fältarbetare UN Country Team
UNCTAD YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi FN:s konferens om handel och utveckling UN Conference on Trade and Development
UNDAC YK:n katastrofien arviointi- ja koordinaatiojärjestelmä FN:s utvärderings- och koordineringsgrupp för att bedöma skador och samordna katastrofhjälp United Nations Disaster Assessment and Coordination
UNDAF YK:n kehitysavun puiteasiakirja FN:s ramverk för utvecklingssamarbete United Nations Development Assistance Framework
UNDC aseidenriisuntakomissio FN:s nedrustningskommission UN Disarmament Commission
UNDCP YK:n huumeidentorjuntaohjelma FN:s narkotikakontrollprogram UN International Drug Control Programme
UNDEF YK:n demokratiarahasto FN:s demokratifond UN Democracy Fund
UNDG YK:n kehitysryhmä FN:s administrativa kontor för koordinering på fältnivå UN Development Group
UNDP YK:n kehitysohjelma FN:s utvecklingsprogram UN Development Programme
UNEP YK:n ympäristöohjelma FN:s miljöprogram UN Environment Programme
UNESCO YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur UN Educational, Scientific and Cultural Organisation
UNFCCC YK:n ilmastonsuojelun puitesopimus FN:s konvention om klimatförändring United Nations Framework Convention on Climate Change
UNFF YK:n metsäfoorumi FN:s skogsforum UN Forum on Forests
UNFIP YK:n kansainvälisiä kumppanuuksia tukeva rahasto Fond som administrerar donationer till FN:s verksamhet UN Fund for International Partnerships

Sivut