YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

LyhenneLajittele nousevasti Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
UNFCCC YK:n ilmastonsuojelun puitesopimus FN:s konvention om klimatförändring United Nations Framework Convention on Climate Change
UNESCO YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur UN Educational, Scientific and Cultural Organisation
UNEP YK:n ympäristöohjelma FN:s miljöprogram UN Environment Programme
UNEF I, II YK:n valvontajoukot Lähi-idässä FN:s beredskapsstyrka United Nations Emergency Force Egypti / Egypten

päättynyt 1979 / avslutad 1979

UNDP YK:n kehitysohjelma FN:s utvecklingsprogram United Nations Development Programme
UNDP YK:n kehitysohjelma FN:s utvecklingsprogram UN Development Programme
UNDOF Sotilaiden vetäytymistä tarkkailevat YK-joukot FN:s övervakningsstyrka för truppåtskillnad (Israel – Syrien) United Nations Disengagement Observer Force Syyria / Syrien
UNDG YK:n kehitysryhmä FN:s administrativa kontor för koordinering på fältnivå UN Development Group
UNDEF YK:n demokratiarahasto FN:s demokratifond UN Democracy Fund
UNDCP YK:n huumeidentorjuntaohjelma FN:s narkotikakontrollprogram UN International Drug Control Programme
UNDC aseidenriisuntakomissio FN:s nedrustningskommission UN Disarmament Commission
UNDAF YK:n kehitysavun puiteasiakirja FN:s ramverk för utvecklingssamarbete United Nations Development Assistance Framework
UNDAC YK:n katastrofien arviointi- ja koordinaatiojärjestelmä FN:s utvärderings- och koordineringsgrupp för att bedöma skador och samordna katastrofhjälp United Nations Disaster Assessment and Coordination
UNCTAD YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi FN:s konferens om handel och utveckling UN Conference on Trade and Development
UNCT maatiimi FN:s fältarbetare UN Country Team
UNCRO YK:n operaatio luottamuksen palauttamiseksi Kroatiassa FN:s förtroendeskapande styrka i Kroatien United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia Kroatia / Kroatien

päättynyt 1996 / avslutad 1996

UNCITRAL kansainvälisen kauppaoikeuden komissio FN:s kommission för internationell handelsrätt UN Commission on International Trade Law
UNCED YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi FN:s konferens om miljö och utveckling (Rio-konferensen) United Nations Conference on Environment and Development
UNCDF YK:n pääomakehitysrahasto FN:s fond för utveckling av kapital UN Capital Development Fund
UNCCD Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus aavikoitumisen estämiseksi vakavasta kuivuudesta ja/tai aavikoitumisesta kärsivissä maissa, erityisesti Afrikassa FN:s konvention om bekämpning av ökenspridning United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa
UNCC YK:n korvauskomissio FN:s skadeståndskommission UN Compensation Commission
UNAVEM I, II, III YK:n tarkkailijaryhmä Angolassa FN:s observatörsstyrka i Angola United Nations Angola Verification Mission Angola

päättynyt 1994 / avslutad 1994

UNAT YK:n hallintotuomioistuin FN:s förvaltningsdomstol UN Administrative Tribunal
UNASOG YK:n tarkkailijaryhmä Aouzoun kaistaleella FN:s observatörsgrupp på Aouzouremsan United Nations Aouzou Strip Observer Group Tšad

päättynyt 1994 / avslutad 1994

UNAMSIL YK:n operaatio Sierra Leonessa FN:s fredsbevarande styrka i Sierra Leone United Nations Mission in Sierra Leone Sierra Leone

päättynyt 2005 / avslutad 2005

UNAMIR YK:n operaatio Ruandan avustamiseksi FN:s stödstyrka i Rwanda United Nations Assistance Mission for Rwanda Ruanda / Rwanda

päättynyt 1996 / avslutad 1996

UNAMID YK:n ja Afrikan unionin rauhanturvaoperaatio Darfurissa Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur Sudan
UNAMIC YK:n Kambodžassa oleva etukomennuskunta FN:s förberedande styrka i Kambodja United Nations Advance Mission in Cambodia Kambodža

päättynyt 1992 / avslutad 1992

UNAMI YK:n avustusjoukot Irakissa FN:s stödadministration i Irak United Nations Assistance Mission for Iraq Irak
UNAMA YK:n rauhanturvajoukot Afganistanissa FN:s stöduppdrag i Afghanistan United Nations Assistance Mission in Afghanistan Afganistan

Sivut