YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi RuotsiksiLajittele laskevasti Englanniksi Jäsenmaat Muuta
UNMIT YK:n operaatio Itä-Timorissa FN:s integrerade uppdrag i Östtimor United Nations Integrated Mission in Timor-Leste Itä-Timor / Östtimor

päättynyt 2012 / avslutad 2012

UNISFA YK:n turvallisuusjoukot Abyeissa FN:s interimistiska säkerhetsstyrka för Abyei United Nations Interim Security Force for Abyei Sudan
INSTRAW kansainvälinen tutkimus- ja koulutusinstituutti naisten aseman parantamiseksi FN:s internationella forsknings- och utbildningsinstitut för kvinnors utveckling International Research and Training Institute for the Advancement of Women
ICFfD / ICFFD Kansainvälinen kehitysrahoituskonferenssi FN:s internationella konferens om finansiering för utveckling International Conference on Financing for Development
ISACS pienaseiden sääntelyn kansainväliset standardit FN:s internationella standarder för kontroll av handeldvapen International Small Arms Control Standards
ISDR kansainvälinen katastrofiriskin vähentämisen strategia FN:s internationella strategi för minskning av katastrofrisker International Strategy for Disaster Reduction
IDS Kansainvälinen kehitysstrategia FN:s internationella utvecklingsstrategi International Development Strategy
CSD kestävän kehityksen toimikunta FN:s kommission för hållbar utveckling Commission on Sustainable Development
UNCITRAL kansainvälisen kauppaoikeuden komissio FN:s kommission för internationell handelsrätt UN Commission on International Trade Law
CSocD sosiaalisen kehityksen toimikunta FN:s kommission för social utveckling Commission on Social Development
CSTD tieteen ja teknologian kehitykselle tuomia hyötyjä käsittelevä toimikunta FN:s kommission för utveckling inom vetenskap och teknologi Commission on Science and Technology for Development
CTC terrorismin vastainen komitea FN:s kommitté mot terrorism Counter-Terrorism Committee
ICPD Kansainvälinen väestö- ja kehityskonferenssi FN:s konferens om befolkning och utveckling International Conference on Population and Development
UNCTAD YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi FN:s konferens om handel och utveckling UN Conference on Trade and Development
UNCED YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi FN:s konferens om miljö och utveckling (Rio-konferensen) United Nations Conference on Environment and Development
CAP Yhteisvetoomus FN:s konsoliderade appell Consolidated Appeals Process
UNOCA YK:n alueellinen toimisto Keski-Afrikassa FN:s kontor för Centralafrika The United Nations Regional Office for Central Africa Gabon
BONUCA YK:n rauhanrakennustoimisto Keski-Afrikan tasavallassa FN:s kontor för fredsskapande arbete i Centralafrikanska Republiken United Nations Peacebuilding Office in the Central African Republic Keski-Afrikan tasavalta / Centralafrikanska Republiken
UNOGBIS YK:n rauhanrakentamista tukeva toimisto Guinea-Bissaussa FN:s kontor för fredsskapande arbete i Guinea-Bissau United Nations Peacebuilding Support Office in Guinea-Bissau Guinea-Bissau
OICT tieto- ja viestintäteknologian toimisto FN:s kontor för informations- och kommunikationsteknologi Office of Information and Communication Technology
OIOS sisäinen tarkastusyksikkö FN:s kontor för intern översyn Office of Internal Oversight Services
UNODA YK:n aseistariisunnan toimisto FN:s kontor för nedrustningsfrågor United Nations Office for Disarmament Affairs
UNOPS YK:n hankepalveluiden toimisto FN:s kontor för projekttjänster United Nations Office for Project Services
DHA (YK:n pääsihteeristön) humanitaaristen asioiden osasto FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp Department of Humanitarian Affairs
OSAA Afrikan alueen erityisneuvonantajan toimisto FN:s kontor för särskild rådgivare i Afrika Office of the Special Adviser on Africa
UNOWA YK:n toimisto Länsi-Afrikassa FN:s kontor för Västafrika The UN Office for West Africa Senegal
UNOG YK:n Geneven toimisto FN:s kontor i Genève United Nations Office in Geneva
UNON YK:n Nairobin toimisto FN:s kontor i Nairobi United Nations Office in Nairobi
UNIOSIL YK:n toimisto Sierra Leonessa FN:s kontor i Sierra Leone United Nations Integrated Office in Sierra Leone Sierra Leone
UNOV YK:n Wienin toimisto FN:s kontor i Wien United Nations Office in Vienna

Sivut