YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat
UNFPA YK:n väestörahasto FN:s befolkningsfond UN Population Fund
UNGEGN maantieteellistä nimistöä standardoiva asiantuntijaryhmä FN:s expertgrupp beträffande geografiska namn UN Group of Experts on Geographical Names
UN-Habitat YK:n asuinyhdyskuntaohjelma FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor UN Human Settlements Programme
UNHCR YK:n pakolaisasiain valtuutettu / valtuutetun toimisto – käytetään myös nimeä YK:n pakolaisjärjestö FN:s flyktingkommissarie UN High Commissioner for Refugees
UNICEF YK:n lastenrahasto FN:s barnfond UN Children’s Fund
UNIDO YK:n teollisen kehityksen järjestö FN:s organisation för industriell utveckling UN Industrial Development Organisation
UNIDIR YK:n aseidenriisunnan tutkimuslaitos FN:s institut för nedrustningsforskning UN Institute on Disarmament Research
UNIFEM YK:n naistenrahasto FN:s utvecklingsfond för kvinnor UN Development Fund for Women
UNITAR YK:n koulutus- ja tutkimuslaitos FN:s utbildnings- och forskningsinstitut UN Institute for Training and Research
UNODC YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå UN Office on Drugs and Crime
UNOG YK:n Geneven toimisto FN:s kontor i Genève United Nations Office in Geneva
UN-OHRLLS vähiten kehittyneisiin maihin sekä sisämaassa tai saarilla sijaitseviin kehitys­maihin keskittyvän korkean edustajan toimisto den höga representantens kansli för de minst utvecklade länderna, landbundna utvecklingsländer och små önationer med u-landsstatus Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States
UNON YK:n Nairobin toimisto FN:s kontor i Nairobi United Nations Office in Nairobi
UNOP kumppanuuksia tukeva YK:n toimisto FN:s byrå för partnerskap UN Office for Partnerships
UNOPS YK:n hankepalveluiden toimisto FN:s kontor för projekttjänster United Nations Office for Project Services
UNOV YK:n Wienin toimisto FN:s kontor i Wien United Nations Office in Vienna
UNPFII alkuperäiskansojen pysyvä foorumi FN:s permanenta forum för ursprungsfolk Permanent Forum on Indigenous Issues
UNICRI YK:n alueidenvälinen rikollisuuden ja oikeuden tutkimuslaitos FN:s institut för interregional juridisk forskning United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
UNRIC YK:n Länsi-Euroopan alueellinen tiedotuskeskus FN:s regionala informationskontor för Västeuropa UN Regional Information Centre for Western Europe
UNRISD YK:n sosiaalisen kehityksen tutkimuslaitos FN:s forskningsinstitut för social utveckling United Nations Research Institute for Social Development
UNROCA tavanomaisten aseiden rekisteri FN:s register över konventionella vapen UN Register of Conventional Arms
UNRWA YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
UNSCEAR ydinsäteilyn vaikutuksia tutkiva asiantuntijakomitea FN:s vetenskapliga kommitté för atomstrålningens verkningar UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
UNSSC YK:n henkilöstön koulutuskeskus FN-personalens utbildningsinstitut United Nations System Staff College
UNU YK-yliopisto FN-universitetet UN University
UNU-BIOLAC FN-universitetets program för bioteknologi i Latinamerika och Karibien UNU Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean
UNU-CRIS FN-universitetets Institut för jämförande regional integration UNU Programme on Comparative Regional Integration Studies
UNU-EHS FN-universitetets institution för miljö och mänsklig säkerhet på FN-universitetet UNU Institute for Environment and Human Security
UNU-FNP FN-universitetes mat och närings program för mänsklig och social utveckling UNU Food and Nutrition Programme for Human and Social Development
UNU-FTP UNU Fisheries Training Programme

Sivut