YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi RuotsiksiLajittele laskevasti Englanniksi Jäsenmaat Muuta
ICERD Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
CRC Yleissopimus lapsen oikeuksista FN:s konvention om barnets rättigheter Convention on the Rights of the Child
UNCCD Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus aavikoitumisen estämiseksi vakavasta kuivuudesta ja/tai aavikoitumisesta kärsivissä maissa, erityisesti Afrikassa FN:s konvention om bekämpning av ökenspridning United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa
KP-sopimus Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansain­välinen yleissopimus FN:s konvention om civila och politiska rättigheter International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus FN:s konvention om civila och politiska rättigheter International Covenant on Civil and Political Rights
UNFCCC YK:n ilmastonsuojelun puitesopimus FN:s konvention om klimatförändring United Nations Framework Convention on Climate Change
FCTC Tupakoinnin torjuntaa koskeva Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimus FN:s konvention om tobakskontroll Framework Convention on Tobacco Control
OSOCC operaatioiden koordinaatiokeskus FN:s koordinering av insatser On-Site Operations Coordination Centre
CASA CASA-mekanismi FN:s koordineringsprojekt för handeldvapen (Avdelningen för nedrustningsärenden) Coordinating Action on Small Arms
CSW naisten asemaa käsittelevä toimikunta FN:s kvinnokommission Commission on the Status of Women
FAO YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation Food and Agriculture Organization of the United Nations 191 jäsenmaata sekä EU, Fär-saaret ja Tokelau / 191 medlemsländer samt EU, Färöarna och Tokelau
IPCC hallitustenvälinen ilmastopaneeli FN:s mellanstatliga panel för klimatförändring Intergovernmental Panel on Climate Change
UNIIMOG YK:n Iran-Irak-sotilastarkkailijaryhmä FN:s militära observatörsgrupp i Iran-Irak United Nations Iran-Iraq Military Observer Group Iran, Irak

päättynyt 1991 / avslutad 1991

UNEP YK:n ympäristöohjelma FN:s miljöprogram UN Environment Programme
MINUGUA Guatemalan rauhansopimuksen toimeenpanoa valvova YK:n tarkkailijaryhmä FN:s mission för övervakning av mänskliga rättigheter i Guatemala United Nations Human Rights Verification Mission in Guatemala Guatemala

päättynyt 1997 / avslutad 1997

MONUC YK:n rauhanturvaoperaatio Kongon demokraattisessa tasavallassa FN:s mission i den Demokratiska Republiken Kongo United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo Kongon demokraattinen tasavalta / Demokratiska Republiken Kongo

päättynyt 2010, nyk. MONUSCO / avslutad 2010, nuförtiden MONUSCO

CND huumeidenvastainen toimikunta FN:s narkotikakommission Commission on Narcotic Drugs
UNDCP YK:n huumeidentorjuntaohjelma FN:s narkotikakontrollprogram UN International Drug Control Programme
UNDC aseidenriisuntakomissio FN:s nedrustningskommission UN Disarmament Commission
UNOGIL YK:n tarkkailuryhmä Libanonissa FN:s observationsgrupp i Libanon United Nations Observation Group in Lebanon Libanon

päättynyt 1958 / avslutad 1958

ONUCA YK:n tarkkailijaryhmä Keski-Amerikassa FN:s observatörsgrupp i Centralamerika United Nations Observer Group in Central America Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

päättynyt 1992 / avslutad 1992

UNMOP YK:n tarkkailijaryhmä Prevlakassa FN:s observatörsgrupp i Prevlaka United Nations Mission of Observers in Prevlaka Kroatia, Montenegro / Kroatien, Montenegro

päättynyt 2002 / avslutad 2002

UNASOG YK:n tarkkailijaryhmä Aouzoun kaistaleella FN:s observatörsgrupp på Aouzouremsan United Nations Aouzou Strip Observer Group Tšad

päättynyt 1994 / avslutad 1994

UNTSO FN:s observatörsgrupp som övervakar vapenvilorna mellan Israel och dess arabiska grannländer United Nations Truce Supervision Organisation
MINURSO YK:n Länsi-Saharan kansanäänestystä valvomaan asetettu operaatio FN:s observatörsstyrka för valövervakning i Västsahara United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara
MONUA YK:n tarkkailijaryhmä Angolassa FN:s observatörsstyrka i Angola United Nations Observer Mission in Angola Angola

päättynyt 1999 / avslutad 1999

UNAVEM I, II, III YK:n tarkkailijaryhmä Angolassa FN:s observatörsstyrka i Angola United Nations Angola Verification Mission Angola

päättynyt 1994 / avslutad 1994

MINURCAT YK:n rauhanturvaoperaatio Keski-Afrikassa ja Tšadissa FN:s observatörsstyrka i Centralafrikanska republiken och Tchad United Nations Mission in the Central African Republic and Chad Tšad, Keski-Afrikan tasavalta / Tchad, Centralafrikanska republiken

Käynnissä oleva rauhanturvaoperaatio / pågår förtillfället

ONUSAL YK:n El Salvadorissa olevat tarkkailijajoukot / YK:n El Salvadorin tarkkailijaryhmä FN:s observatörsstyrka i El Salvador United Nations Observer Mission in El Salvador El Salvador

päättynyt 1995 / avslutad 1995

UNOMIG YK:n tarkkailuoperaatio Georgiassa FN:s observatörsstyrka i Georgien United Nations Observer Mission in Georgia Georgia / Georgien

päättynyt 2009 / avslutad 2009

Sivut