YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

LyhenneLajittele nousevasti Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
PBF rauhanrakennusrahasto FN:s fredsbyggande fond Peacebuilding Fund
PBC rauhanrakennuskomissio FN:s fredsbyggande kommission Peacebuilding Commission
P5 Turvallisuusneuvoston pysyvät (viisi) jäsenmaata De fem permanenta länderna i FN:s säkerhetsråd Permanent Members of the Security Council Yhdysvallat, Kiina, Ranska, Iso-Britannia, Venäjä / Förenta staterna, Kina, Frankrike, Storbritannien, Ryssland
OSRSG-CAC pääsihteerin erityisedustaja lapsiin ja aseellisiin konflikteihin liittyen FN:s generalsekreterares särskilda representant för barn och väpnad konflikt Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict
OSOCC operaatioiden koordinaatiokeskus FN:s koordinering av insatser On-Site Operations Coordination Centre
OSCE Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ) Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Organisation for Security and Co-operation in Europe
OSAGI tasa-arvokysymysten ja naisten aseman erityisneuvonantajien toimisto avdelning som inrymmer speciella rådgivare i genusfrågor internt i FN Office of the Special Adviser to the Secretary-General on Gender Issues and Advancement of Women
OSAA Afrikan alueen erityisneuvonantajan toimisto FN:s kontor för särskild rådgivare i Afrika Office of the Special Adviser on Africa
OPCW Kemiallisten aseiden kieltojärjestö Organisationen för förbud mot kemiska vapen Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
OPCW kemiallisten aseiden kieltojärjestö Organisationen för förbud mot kemiska vapen Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
ONUSAL YK:n El Salvadorissa olevat tarkkailijajoukot / YK:n El Salvadorin tarkkailijaryhmä FN:s observatörsstyrka i El Salvador United Nations Observer Mission in El Salvador El Salvador

päättynyt 1995 / avslutad 1995

ONUMOZ YK:n operaatio Mosambikissa FN:s operation i Moçambique United Nations Operation in Mozambique Mosambik

päättynyt 1994 / avslutad 1994

ONUCA YK:n tarkkailijaryhmä Keski-Amerikassa FN:s observatörsgrupp i Centralamerika United Nations Observer Group in Central America Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua

päättynyt 1992 / avslutad 1992

ONUC YK:n operaatio Kongossa FN:s operation i den Demokratiska Republiken Kongo United Nations Operation in the Congo

päättynyt 1964 / avslutad 1964

ONUB YK:n operaatio Burundissa Kontor för FN:s integrerade verksamhet i Burundi United Nations Operation in Burundi Burundi

päättynyt 2006 / avslutad 2006

OLA oikeudellisten asiain toimisto FN:s avdelning för juridiska ärenden Office for Legal Affairs
OIOS sisäinen tarkastusyksikkö FN:s kontor för intern översyn Office of Internal Oversight Services
OICT tieto- ja viestintäteknologian toimisto FN:s kontor för informations- och kommunikationsteknologi Office of Information and Communication Technology
OHCHR (YK:n) ihmisoikeusvaltuutetun toimisto Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Office of the High Commissioner for Human Rights
OFFP Ruokaa öljystä -ohjelma Olja mot mat-program Oil-for-Food Programme
OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Organisation for Economic Cooperation and Development
ODA virallinen kehitysapu Officiellt statligt utvecklingsbistånd Official Development Aid / Assistance
ODA aseidenriisuntatoimisto FN:s avdelning för nedrustningsfrågor Office for Disarmament Affairs
ODA virallinen kehitysapu Officiellt statligt utvecklingsbistånd Official Development Aid
OCHA humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
OAS Amerikan valtioiden järjestö amerikanska samarbetsorganisationen Organisation of American States
NPT Ydinsulkusopimus fördraget om ickespridning av kärnvapen Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
NMSPO pysyvä tarkkailijajäsen (joka ei ole jäsenmaa) permanent observatörstatus (icke medlemsland) Non-Member State Permanent Observer
NLBI ei-sitova sopimus metsien kestävästä käytöstä icke rättsligt bindande instrument om skogar Non-Legally Binding Instrument on All Types of Forests
NIC vastateollistuneet maat nyligen industrialiserade länder Newly Industrialized Countires

Sivut