YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi EnglanniksiLajittele laskevasti Jäsenmaat Muuta
OIOS sisäinen tarkastusyksikkö FN:s kontor för intern översyn Office of Internal Oversight Services
OHCHR (YK:n) ihmisoikeusvaltuutetun toimisto Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Office of the High Commissioner for Human Rights
UN-OHRLLS vähiten kehittyneisiin maihin sekä sisämaassa tai saarilla sijaitseviin kehitys­maihin keskittyvän korkean edustajan toimisto den höga representantens kansli för de minst utvecklade länderna, landbundna utvecklingsländer och små önationer med u-landsstatus Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States
OSAA Afrikan alueen erityisneuvonantajan toimisto FN:s kontor för särskild rådgivare i Afrika Office of the Special Adviser on Africa
OSAGI tasa-arvokysymysten ja naisten aseman erityisneuvonantajien toimisto avdelning som inrymmer speciella rådgivare i genusfrågor internt i FN Office of the Special Adviser to the Secretary-General on Gender Issues and Advancement of Women
UNOWA YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimisto Länsi-Afrikassa FN:s generalsekreterares särskilda representants kontor i Västafrika Office of the Special Representative of the Scretary-General for West Africa
OSRSG-CAC pääsihteerin erityisedustaja lapsiin ja aseellisiin konflikteihin liittyen FN:s generalsekreterares särskilda representant för barn och väpnad konflikt Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict
UNSCOL YK:n Libanonin erityiskoordinaattorin toimisto Kontoret för FN: s särskilda samordnare för Libanon Office of the United Nations Special Coordinator for Lebanon
UNSCO YK:n Lähi-idän rauhanprosessin erityiskoordinaattorin toimisto Kontoret för FN:s särskilde koordinator för Mellanöstern Office of the United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process
ODA virallinen kehitysapu Officiellt statligt utvecklingsbistånd Official Development Aid
ODA virallinen kehitysapu Officiellt statligt utvecklingsbistånd Official Development Aid / Assistance
OFFP Ruokaa öljystä -ohjelma Olja mot mat-program Oil-for-Food Programme
OSOCC operaatioiden koordinaatiokeskus FN:s koordinering av insatser On-Site Operations Coordination Centre
OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Organisation for Economic Cooperation and Development
OSCE Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ) Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Organisation for Security and Co-operation in Europe
ETYJ Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE)
OPCW kemiallisten aseiden kieltojärjestö Organisationen för förbud mot kemiska vapen Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
OAS Amerikan valtioiden järjestö amerikanska samarbetsorganisationen Organisation of American States
OPCW Kemiallisten aseiden kieltojärjestö Organisationen för förbud mot kemiska vapen Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
PK rauhanturvaaminen fredsbevarande Peace-keeping
PBC rauhanrakennuskomissio FN:s fredsbyggande kommission Peacebuilding Commission
PBF rauhanrakennusrahasto FN:s fredsbyggande fond Peacebuilding Fund
PBSO rauhanrakentamisen tukitoimisto stödkontoret för fredsbyggande Peacebuilding Support Office
PKO rauhanturvaoperaatio fredsbevarandeoperation Peacekeeping operation
UNPFII alkuperäiskansojen pysyvä foorumi FN:s permanenta forum för ursprungsfolk Permanent Forum on Indigenous Issues
PICJ pysyvä kansainvälinen tuomioistuin Permanenta internationella domstolen Permanent International Court of Justice
P5 Turvallisuusneuvoston pysyvät (viisi) jäsenmaata De fem permanenta länderna i FN:s säkerhetsråd Permanent Members of the Security Council Yhdysvallat, Kiina, Ranska, Iso-Britannia, Venäjä / Förenta staterna, Kina, Frankrike, Storbritannien, Ryssland
PERM REP pysyvä edustaja permanent representant Permanent Representative
PCPB konfliktin jälkeinen rauhanrakentaminen Fredsuppbyggande efter en konflikt Post-conflict peacebuilding

päättyi 2003 / avslutad 2003

PRS köyhyydenvähentämisohjelma fattigdomsstrategi Poverty Reduction Strategy

Sivut