YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne SuomeksiLajittele laskevasti Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
OLA oikeudellisten asiain toimisto FN:s avdelning för juridiska ärenden Office for Legal Affairs
OSOCC operaatioiden koordinaatiokeskus FN:s koordinering av insatser On-Site Operations Coordination Centre
COP osapuolikokous länder som anslutit sig till konventioner Conference of the Parties
DG pääjohtaja generaldirektör Director-General
SG pääsihteeri generalsekreterare Secretary-General
OSRSG-CAC pääsihteerin erityisedustaja lapsiin ja aseellisiin konflikteihin liittyen FN:s generalsekreterares särskilda representant för barn och väpnad konflikt Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict
CRSR Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus FN:s flyktingkonvention United Nations Convention relating to the Status of Refugees

Lyhenne ei kovin yleinen; esiintyy epävirallisissa yhteyksissä / Förkortningen är inte vanlig, används vid icke-offentliga sammanhang

BDPA Pekingin julistus- ja toimintaohjelma Pekingdeklarationen och handlingsplanen Bejing Declaration and Platform for Action
SALW pienaseet små och lätta vapen Small Arms and Light Weapons
ISACS pienaseiden sääntelyn kansainväliset standardit FN:s internationella standarder för kontroll av handeldvapen International Small Arms Control Standards
SMEs pienet ja keskisuuret yritykset små- och medelstora företag Small- and Medium-scale Enterprises
SIDS pienet saarivaltiot små ö-utvecklingsländer Small Island Developing States
NATO Pohjois-Atlantin liitto Nordatlantiska fördragsorganisationen North Atlantic Treaty Organisation
IFRC Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
ICRC Punaisen Ristin kansainvälinen komitea Internationella Rödakorskommittén International Committee of the Red Cross
PERM REP pysyvä edustaja permanent representant Permanent Representative
PICJ pysyvä kansainvälinen tuomioistuin Permanenta internationella domstolen Permanent International Court of Justice
NMSPO pysyvä tarkkailijajäsen (joka ei ole jäsenmaa) permanent observatörstatus (icke medlemsland) Non-Member State Permanent Observer
IASC pysyvä yhteistyökomitea FN:s permanenta samordningskommitté Inter-Agency Standing Committe
WCAR Rasismin vastainen maailmankonferenssi FN:s världskonferens mot rasism World Conference on Racism (World Conference on Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance)
PBC rauhanrakennuskomissio FN:s fredsbyggande kommission Peacebuilding Commission
PBF rauhanrakennusrahasto FN:s fredsbyggande fond Peacebuilding Fund
PBSO rauhanrakentamisen tukitoimisto stödkontoret för fredsbyggande Peacebuilding Support Office
PK rauhanturvaaminen fredsbevarande Peace-keeping
PKO rauhanturvaoperaatio fredsbevarandeoperation Peacekeeping operation
CCPCJ Rikosten torjuntaa ja rikosoikeutta käsittelevä toimikunta Kommission för brottsförebyggande arbete och straffrätt Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
ICTR Ruandan kansainvälinen sotarikostuomioistuin Internationella tribunalen för brott mot humanitär rätt i Rwanda International Criminal Tribunal for Rwanda
OFFP Ruokaa öljystä -ohjelma Olja mot mat-program Oil-for-Food Programme
FS ruokaturva matsäkerhet Food security
CBU rypälepommi klusterbomb cluster bomb (unit)

Sivut