YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

LyhenneLajittele nousevasti Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
NHRI kansallinen ihmisoikeusinstituutio nationella människorättsinstitutionen National Human Rights Institution
NGO Kansalisjärjestö Medborgarorganisation Non Governmental Organization
NFZ lentokieltoalue flygförbudszon No-fly Zone
NEPAD uusi kumppanuusaloite Afrikan kehitykselle nytt partnerskap för Afrikas utveckling The New Partnership for Africa’s Development
NATO Pohjois-Atlantin liitto Nordatlantiska fördragsorganisationen North Atlantic Treaty Organisation
NAM sitoutumattomien maiden liike Alliansfria rörelsen Non-Aligned Movement
MSU Sovittelun tukiyksikkö Mediation Support Unit
MONUC YK:n rauhanturvaoperaatio Kongon demokraattisessa tasavallassa FN:s mission i den Demokratiska Republiken Kongo United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo Kongon demokraattinen tasavalta / Demokratiska Republiken Kongo

päättynyt 2010, nyk. MONUSCO / avslutad 2010, nuförtiden MONUSCO

MONUA YK:n tarkkailijaryhmä Angolassa FN:s observatörsstyrka i Angola United Nations Observer Mission in Angola Angola

päättynyt 1999 / avslutad 1999

MIPONUH YK:n siviilipoliisijoukot Haitissa FN:s civila polisstyrka i Haiti United Nations Civilian Police Mission in Haiti Haiti

päättynyt 2000 / avslutad 2000

MINUSTAH YK:n vakauttamisoperaatio Haitissa Fredsbevarande FN-mission i Haiti United Nations Stabilization Mission in Haiti Haiti
MINUSMA YK:n vakauttamisoperaatio Malissa Fredsbevarande FN-mission i Mali UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali Mali

2013-

MINURSO YK:n Länsi-Saharan kansanäänestystä valvomaan asetettu operaatio FN:s observatörsstyrka för valövervakning i Västsahara United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara
MINURCAT YK:n rauhanturvaoperaatio Keski-Afrikassa ja Tšadissa FN:s observatörsstyrka i Centralafrikanska republiken och Tchad United Nations Mission in the Central African Republic and Chad Tšad, Keski-Afrikan tasavalta / Tchad, Centralafrikanska republiken

Käynnissä oleva rauhanturvaoperaatio / pågår förtillfället

MINUGUA Guatemalan rauhansopimuksen toimeenpanoa valvova YK:n tarkkailijaryhmä FN:s mission för övervakning av mänskliga rättigheter i Guatemala United Nations Human Rights Verification Mission in Guatemala Guatemala

päättynyt 1997 / avslutad 1997

MIGA monenkeskinen investointitakuulaitos Organisationen för multilaterala investeringsgarantier Multilateral Investment Guarantee Agency
MDG vuosituhattavoite millenniemålen Millennium Development Goal
MC Monterreyn konsensus monterreyöverenskommelsen Monterrey Consensus
LLDC kehittyvät sisämaavaltiot landbundna utvecklingsländer Landlocked Developing Countries
LDC vähiten kehittyneet maat Minst utvecklade länder (MUL) Least Developed Countries
KP-sopimus Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansain­välinen yleissopimus FN:s konvention om civila och politiska rättigheter International Covenant on Civil and Political Rights
JPoA Johannesburgin toimintaohjelma handlingsplanen för Johannesburg Johannesburg Plan of Action
JPO apulaisasiantuntijaohjelma Juniorrådgivare Junior Professional Officer Programme
JIU yhteinen tarkastusyksikkö FN:s inspektionsenhet Joint Inspections Unit
ITU Kansainvälinen televiestintäliitto Internationella teleunionen International Telecommunications Union
ITC kansainvälisen kaupan keskus UNCTAD/WTO:s internationella handelscentrum International Trade Centre
ISDR kansainvälinen katastrofiriskin vähentämisen strategia FN:s internationella strategi för minskning av katastrofrisker International Strategy for Disaster Reduction
ISACS pienaseiden sääntelyn kansainväliset standardit FN:s internationella standarder för kontroll av handeldvapen International Small Arms Control Standards
IRO Kansainvälinen pakolaisjärjestö Internationella flyktingorganisationen International Refugee Organisation
IPCC hallitustenvälinen ilmastopaneeli FN:s mellanstatliga panel för klimatförändring Intergovernmental Panel on Climate Change

Sivut