YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi EnglanniksiLajittele laskevasti Jäsenmaat
PRSP kansallinen köyhyydenvähentämisstrategia strategiskt dokument för fattigdomsbekämpning poverty reduction strategy paper
RDF nopean toiminnan joukot snabb spridningsstyrka Rapid Deployment Force
R2P suojeluvastuu skyldigheten att skydda Responsibility to Protect
SG pääsihteeri generalsekreterare Secretary-General
SC turvallisuusneuvosto säkerhetsrådet Security Council
SALW pienaseet små och lätta vapen Small Arms and Light Weapons
SIDS pienet saarivaltiot små ö-utvecklingsländer Small Island Developing States
SMEs pienet ja keskisuuret yritykset små- och medelstora företag Small- and Medium-scale Enterprises
SSC Etelän yhteistyö / Etelä-Etelä-yhteistyö syd-syd-samarbete South-South Cooperation
- Nuorisoasioista vastaava erityisneuvonantaja FN:s särskilda rådgivare för unga Special Adviser on Youth
START I strategisten aseiden määrää rajoittava sopimus fördrag om minskning av strategiska vapen Strategic Arms Reduction Treaty
SDG Kestävän kehityksen tavoitteet Hållbarhetsmålen Sustainable Development Goals
SHD kestävä ihmiskehitys Hållbar mänsklig utveckling Sustainable Human Development
NEPAD uusi kumppanuusaloite Afrikan kehitykselle nytt partnerskap för Afrikas utveckling The New Partnership for Africa’s Development
UNOWA YK:n toimisto Länsi-Afrikassa FN:s kontor för Västafrika The UN Office for West Africa Senegal
UNOCA YK:n alueellinen toimisto Keski-Afrikassa FN:s kontor för Centralafrika The United Nations Regional Office for Central Africa Gabon
TICAD Afrikan kehityksen kansainvälinen konferenssi Tokiossa internationella konferensen i Tokyo för afrikansk utveckling Tokyo International Conference on African Development
TDB kauppa- ja kehitysneuvosto UNCTAD:s styrelse Trade and Development Board
TPRM Kauppapoliittinen tarkastelumekanismi Avtalet om handelspolitisk granskning Trade Policy Review Mechanism
CFE Tavanomaiset aseet Euroopassa (TAE) -sopimus Avtalet om konventionella styrkor i Europa Treaty on Conventional Armed Forces in Europe
NPT Ydinsulkusopimus fördraget om ickespridning av kärnvapen Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
TCPR arvio YK:n kehitysjärjestelmän tuen tehokkuudesta treårsöversynen av FN:s insatsverksamhet Triennial Comprehensive Policy Review
UNAT YK:n hallintotuomioistuin FN:s förvaltningsdomstol UN Administrative Tribunal
UNCDF YK:n pääomakehitysrahasto FN:s fond för utveckling av kapital UN Capital Development Fund
UNICEF YK:n lastenrahasto FN:s barnfond UN Children’s Fund
UNCITRAL kansainvälisen kauppaoikeuden komissio FN:s kommission för internationell handelsrätt UN Commission on International Trade Law
UNCC YK:n korvauskomissio FN:s skadeståndskommission UN Compensation Commission
UNCTAD YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi FN:s konferens om handel och utveckling UN Conference on Trade and Development
UNCT maatiimi FN:s fältarbetare UN Country Team
UNDEF YK:n demokratiarahasto FN:s demokratifond UN Democracy Fund

Sivut