YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi RuotsiksiLajittele laskevasti Englanniksi Jäsenmaat Muuta
UNHRC YK:n ihmisoikeusneuvosto FN:s råd för mänskliga rättigheter UN Human Rights Council
ACABQ Hallinto- ja budjettiasioiden neuvoa-antava komitea FN:s rådgivande kommitté för administrativa och budgetära frågor Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions
IAAC itsenäinen neuvoa-antava tilintarkastuskomitea FN:s rådgivande revisionskommitté Independent Audit Advisory Committee
UNDAF YK:n kehitysavun puiteasiakirja FN:s ramverk för utvecklingssamarbete United Nations Development Assistance Framework
UNRCCA YK:n ehkäisevän diplomatian alueellinen keskus Keski-Aasiassa FN:s regionala center för förebyggande diplomati i Centralasien UN Regional Centre for Preventive Diplomacy in Central Asia Turkmenistan
UNRCCA YK:n ehkäisevän diplomatian Keski-Aasian alueellinen toimisto FN:s regionala center för förebyggande diplomati i Centralasien United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia
UNROCA tavanomaisten aseiden rekisteri FN:s register över konventionella vapen UN Register of Conventional Arms
COPUOS ulkoavaruuden rauhanomaista käyttöä valvova komitea FN:s rymdkommitté Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
UNSCR YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma FN:s säkerhetsråd resolution United Nations Security Council Resolution

mediassa, ei YK-yhteyksissä / inom media, inte vid FN-kontakter

UNSF YK:n turvallisuusjoukot Läntisessä Uudessa Guineassa FN:s säkerhetsstyrka i västra Nya Guinea United Nations Security Force in West New Guinea Papua-Uusi-Guinea

päättynyt 1963 / avslutad 1963

- Nuorisoasioista vastaava erityisneuvonantaja FN:s särskilda rådgivare för unga Special Adviser on Youth
UNCC YK:n korvauskomissio FN:s skadeståndskommission UN Compensation Commission
UNFF YK:n metsäfoorumi FN:s skogsforum UN Forum on Forests
UNAMI YK:n avustusjoukot Irakissa FN:s stödadministration i Irak United Nations Assistance Mission for Iraq Irak
UNMISET Itä-Timorin hallintoa tukeva YK:n operaatio FN:s stödoperation i Östtimor United Nations Mission of Support in East Timor Itä-Timor / Östtimor

päättynyt 2005 / avslutad 2005

UNSMIH YK:n tukijoukot Haitissa FN:s stödstyrka i Haiti United Nations Support Mission in Haiti Haiti

päättynyt 1997 / avslutad 1997

UNMIH YK:n Haitin operaatio FN:s stödstyrka i Haiti United Nations Mission in Haiti Haiti

päättynyt 2006 / avslutad 2006

UNAMIR YK:n operaatio Ruandan avustamiseksi FN:s stödstyrka i Rwanda United Nations Assistance Mission for Rwanda Ruanda / Rwanda

päättynyt 1996 / avslutad 1996

UNAMA YK:n rauhanturvajoukot Afganistanissa FN:s stöduppdrag i Afghanistan United Nations Assistance Mission in Afghanistan Afganistan
UNFICYP YK:n rauhanturvajoukot Kyproksella FN:s styrka på Cypern United Nations Peacekeeping Force in Cyprus Kypros / Cypern
UNITAR YK:n koulutus- ja tutkimuslaitos FN:s utbildnings- och forskningsinstitut UN Institute for Training and Research
UNDAC YK:n katastrofien arviointi- ja koordinaatiojärjestelmä FN:s utvärderings- och koordineringsgrupp för att bedöma skador och samordna katastrofhjälp United Nations Disaster Assessment and Coordination
UNIFEM YK:n naistenrahasto FN:s utvecklingsfond för kvinnor UN Development Fund for Women
UNDP YK:n kehitysohjelma FN:s utvecklingsprogram United Nations Development Programme
UNDP YK:n kehitysohjelma FN:s utvecklingsprogram UN Development Programme
WCAR Rasismin vastainen maailmankonferenssi FN:s världskonferens mot rasism World Conference on Racism (World Conference on Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance)
UNSCEAR ydinsäteilyn vaikutuksia tutkiva asiantuntijakomitea FN:s vetenskapliga kommitté för atomstrålningens verkningar UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
UNV YK:n vapaaehtoisohjelma FN:s volontärprogram UN Volunteers
UNFIP YK:n kansainvälisiä kumppanuuksia tukeva rahasto Fond som administrerar donationer till FN:s verksamhet UN Fund for International Partnerships
AVM ajoneuvomiinat fordonsmina anti-vehicle mines

Sivut