YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

LyhenneLajittele laskevasti Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
UNDOF Sotilaiden vetäytymistä tarkkailevat YK-joukot FN:s övervakningsstyrka för truppåtskillnad (Israel – Syrien) United Nations Disengagement Observer Force Syyria / Syrien
UNDP YK:n kehitysohjelma FN:s utvecklingsprogram United Nations Development Programme
UNDP YK:n kehitysohjelma FN:s utvecklingsprogram UN Development Programme
UNEF I, II YK:n valvontajoukot Lähi-idässä FN:s beredskapsstyrka United Nations Emergency Force Egypti / Egypten

päättynyt 1979 / avslutad 1979

UNEP YK:n ympäristöohjelma FN:s miljöprogram UN Environment Programme
UNESCO YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur UN Educational, Scientific and Cultural Organisation
UNFCCC YK:n ilmastonsuojelun puitesopimus FN:s konvention om klimatförändring United Nations Framework Convention on Climate Change
UNFCCC COP Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen osapuolikonferenssi partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar United Nations Framework Convention on Climate Change, Conference of the Parties
UNFF YK:n metsäfoorumi FN:s skogsforum UN Forum on Forests
UNFICYP YK:n rauhanturvajoukot Kyproksella FN:s styrka på Cypern United Nations Peacekeeping Force in Cyprus Kypros / Cypern
UNFIP YK:n kansainvälisiä kumppanuuksia tukeva rahasto Fond som administrerar donationer till FN:s verksamhet UN Fund for International Partnerships
UNFPA YK:n väestörahasto FN:s befolkningsfond UN Population Fund
UNGEGN maantieteellistä nimistöä standardoiva asiantuntijaryhmä FN:s expertgrupp beträffande geografiska namn UN Group of Experts on Geographical Names
UNGOMAP YK:n tarkkailijaryhmä Afganistanissa ja Pakistanissa FN:s förmedlingsuppdrag i Afghanistan och Pakistan United Nations Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan Afganistan, Pakistan

päättynyt 1990 / avslutad 1990

UNHCR YK:n pakolaisasiain valtuutettu / valtuutetun toimisto – käytetään myös nimeä YK:n pakolaisjärjestö FN:s flyktingkommissarie UN High Commissioner for Refugees
UNHRC YK:n ihmisoikeusneuvosto FN:s råd för mänskliga rättigheter UN Human Rights Council
UNICEF YK:n lastenrahasto FN:s barnfond UN Children’s Fund
UNICRI YK:n alueidenvälinen rikollisuuden ja oikeuden tutkimuslaitos FN:s institut för interregional juridisk forskning United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
UNIDIR YK:n aseidenriisunnan tutkimuslaitos FN:s institut för nedrustningsforskning UN Institute on Disarmament Research
UNIDO YK:n teollisen kehityksen järjestö FN:s organisation för industriell utveckling UN Industrial Development Organisation
UNIFEM YK:n naistenrahasto FN:s utvecklingsfond för kvinnor UN Development Fund for Women
UNIFIL YK:n väliaikainen rauhanturvajoukko Libanonissa / YK:n Libanonissa olevat valvontajoukot FN:s ifredsbevarande styrka i Libanon United Nations Interim Force in Lebanon Libanon
UNIIMOG YK:n Iran-Irak-sotilastarkkailijaryhmä FN:s militära observatörsgrupp i Iran-Irak United Nations Iran-Iraq Military Observer Group Iran, Irak

päättynyt 1991 / avslutad 1991

UNIKOM YK:n Irak-Kuwait-tarkkaililuoperaatio FN:s observatörsstyrka i Irak-Kuwait United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission Irak, Kuwait

päättynyt 2003 / avslutad 2003

UNIOSIL YK:n toimisto Sierra Leonessa FN:s kontor i Sierra Leone United Nations Integrated Office in Sierra Leone Sierra Leone
UNIPOM YK:n tarkkailuoperaatio Intiassa ja Pakistanissa FN:s observatörsstyrka i Indien-Pakistan United Nations India-Pakistan Observation Mission Intia, Pakistan / Indien, Pakistan

päättynyt 1966 / avslutad 1966

UNISFA YK:n turvallisuusjoukot Abyeissa FN:s interimistiska säkerhetsstyrka för Abyei United Nations Interim Security Force for Abyei Sudan
UNITAR YK:n koulutus- ja tutkimuslaitos FN:s utbildnings- och forskningsinstitut UN Institute for Training and Research
UNMEE YK:n rauhanturvaoperaatio Etiopiassa ja Eritreassa FN:s fredsbevarande styrka i Etiopien och Eritrea United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea Eritrea, Etiopia / Eritrea, Etiopien

päättynyt 2008 / avslutad 2008

UNMIBH YK:n rauhanturvajoukot Bosnia-Hertsegovinassa FN:s fredsbevarande styrka i Bosnien-Hecegovina United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina Bosnia-Hertsegovina

päättynyt 2002

Sivut