YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat
ABM Ohjustorjuntajärjestelmiä rajoittava ABM -sopimus ABM-avtalet om begränsning av missilsystem Anti-Ballistic Missile Treaty Yhdysvallat, Neuvostoliitto / Förenta staterna, Sovjetunionen
ACABQ Hallinto- ja budjettiasioiden neuvoa-antava komitea FN:s rådgivande kommitté för administrativa och budgetära frågor Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions
ACC hallinnollinen koordinaatiokomitea FN:s administrativa samordningskommitté Administrative Committee on Coordination
AMR Vuotuinen ministeritason arviointi Annual Ministerial Review
ATT Kansainvälinen asekauppasopimus Vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty
BTWC Biologisten aseiden kieltosopimus Konventionen om förbud mot biologiska vapen Biological and Toxin Weapons Convention
CCA Yhteinen maa-arviointi Den gemensamma landbedömningen Common Country Assessment
CAP Yhteisvetoomus FN:s konsoliderade appell Consolidated Appeals Process
CASA CASA-mekanismi FN:s koordineringsprojekt för handeldvapen (Avdelningen för nedrustningsärenden) Coordinating Action on Small Arms
CAT Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
CCPCJ Rikosten torjuntaa ja rikosoikeutta käsittelevä toimikunta Kommission för brottsförebyggande arbete och straffrätt Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
CCW Eräitä tavanomaisia aseita koskeva yleissopimus Konvention om vissa konventionella vapen Convention on Certain Conventiontional Weapons
CD Aseidenriisuntakonferenssi Nedrustningskonferensen Conference on Disarmament
CDP Kehityspoliittinen komitea ECOSOC:s kommitté för utvecklingspolicy Committee for Development Policy
CEB johtokunta FN:s huvudstyrelse Chief Executives’ Board
CEDAW kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
CEPA julkishallintoa käsittelevä asiantuntijakomitea FN: s expertkommitté för offentlig förvaltning Committee of Experts on Public Administration
CERF YK:n hätäapurahasto FN:s centrala nödhjälpsfond Central Emergency Response Fund – aiemmin myös Central Emergency Revolving Fund
CFE Tavanomaiset aseet Euroopassa (TAE) -sopimus Avtalet om konventionella styrkor i Europa Treaty on Conventional Armed Forces in Europe
CIA Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu Förenta staternas underrättelsetjänst Central Intelligence Agency
CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility
CND huumeidenvastainen toimikunta FN:s narkotikakommission Commission on Narcotic Drugs
CNGO kansalaisjärjestökomitea kommittén för medborgarorganisationer Committee on Non-Governmental Organisations
COP osapuolikokous länder som anslutit sig till konventioner Conference of the Parties
COPUOS ulkoavaruuden rauhanomaista käyttöä valvova komitea FN:s rymdkommitté Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
CPC ohjelma- ja koordinaatiokomitea FN:s program- och samordningskommitté Committee for Programme and Coordination
CPD väestö- ja kehityskysymysten toimikunta kommission för befolkning och utveckling Commission on Population and Development
CRC Yleissopimus lapsen oikeuksista FN:s konvention om barnets rättigheter Convention on the Rights of the Child
CRPD Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Convention on the Rights of Persons with Disabilities
CSD kestävän kehityksen toimikunta FN:s kommission för hållbar utveckling Commission on Sustainable Development

Sivut