YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi EnglanniksiLajittele laskevasti Jäsenmaat Muuta
DGACM yleiskokous- ja konferenssijärjestelyosasto avdelningen för generalförsamlingen och konferensservice Department for General Assembly and Conference Management
DESA (YK:n pääsihteeristön) taloudellisten ja sosiaalisten asiain osasto FN:s avdelning för ekonomiska och sociala ärenden Department of Economic and Social Affairs
DFS (YK:n pääsihteeristön) kenttäoperaatioista vastaava osasto FN:s avdelning för fältstöd Department of Field Support
DHA (YK:n pääsihteeristön) humanitaaristen asioiden osasto FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp Department of Humanitarian Affairs
DM (YK:n pääsihteeristön) hallinnollinen osasto FN:s förvaltningsavdelning Department of Management
DPKO YK:n pääsihteeristön rauhanturvatoiminnan osasto FN:s avdelning för fredsbevarande operationer Department of Peacekeeping Operations
DPA (YK:n pääsihteeristön) poliittinen osasto FN:s avdelning för politiska ärenden Department of Political Affairs
DPI (YK:n pääsihteeristön) tiedotusosasto FN-sekretariatets informationsavdelning Department of Public Information
DSS (YK:n pääsihteeristön) turvallisuusosasto Generalsekretariatets säkerhetsavdelning Department of Safety and Security
DC kehittyneet maat / teollisuusmaat (tai kehitysmaat) industrialiserade länder Developed countries / Developing countries
DAC OECD:n kehitysapukomitea OECD:s utvecklingskommitté Development Assistance Committee
DCF kehitysyhteistyöfoorumi ECOSOC:s utvecklingssamarbetsforum Development Cooperation Forum
DG pääjohtaja generaldirektör Director-General
DDR aseidenriisunta, demobilisointi, reintegraatio nedrustning, demobilisering och återintegrering Disarmament, Demobilization and Reintegration

suomeksi puhutaan vain DDR-toiminnasta

ESCWA Läntisen Aasian talous- ja sosiaalikomissio FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västasien Economic and Social Commission for Western Asia
ECOSOC YK:n talous- ja sosiaalineuvosto Ekonomiska och sociala rådet Economic and Social Council
ECA Afrikan talouskomissio FN:s ekonomiska kommission för Afrika Economic Commission for Africa
ESCAP Aasian ja Tyynenmeren alueen talous- ja sosiaalikomissio FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet Economic Commission for Asia and the Pacific
ECE Euroopan talouskomissio FN:s ekonomiska kommission för Europa Economic Commission for Europe
ECLAC Latinalaisen Amerikan talouskomissio FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien Economic Commission for Latin America and the Caribbean
ESD kestävää kehitystä edistävä kasvatus utbildning för hållbar utveckling Education for Sustainable Development
ECU Hätäkoordinaatioyksikkö FAO:s enhet för kriskoordinering i Pristina Emergency Coordination Unit

ainakin FAO + UNDP / åtminstone FAO + UNDP

EU Euroopan unioni Europeiska unionen European Union
EOSG YK:n pääsihteerin kanslia Generalsekreterarens kontor Executive Office of the Secretary-General
ERW sotien räjähtävät jäänteet explosiva lämningar efter krig explosive remnants of war
FGM / FGC naisten sukuelinten silpominen kvinnlig könsstympning Female genital mutilation / Female genital cutting

Suomessa puhutaan yleensä neutraalimmin naisten ympärileikkauksesta / I Finland används ofta en mer neutral benämning: kvinnors omskärelse

FfD kehitysrahoitus finansiering för utveckling Financing for Development
FAO YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation Food and Agriculture Organization of the United Nations 191 jäsenmaata sekä EU, Fär-saaret ja Tokelau / 191 medlemsländer samt EU, Färöarna och Tokelau
FS ruokaturva matsäkerhet Food security
FDI suorat ulkomaiset investoinnit utländska direktinvesteringar Foreign direct investment

Sivut