YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi EnglanniksiLajittele laskevasti Jäsenmaat Muuta
UNIFEM YK:n naistenrahasto FN:s utvecklingsfond för kvinnor UN Development Fund for Women
UNDG YK:n kehitysryhmä FN:s administrativa kontor för koordinering på fältnivå UN Development Group
UNDP YK:n kehitysohjelma FN:s utvecklingsprogram UN Development Programme
UNDC aseidenriisuntakomissio FN:s nedrustningskommission UN Disarmament Commission
UNESCO YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur UN Educational, Scientific and Cultural Organisation
UNEP YK:n ympäristöohjelma FN:s miljöprogram UN Environment Programme
UNFF YK:n metsäfoorumi FN:s skogsforum UN Forum on Forests
UNFIP YK:n kansainvälisiä kumppanuuksia tukeva rahasto Fond som administrerar donationer till FN:s verksamhet UN Fund for International Partnerships
UNGEGN maantieteellistä nimistöä standardoiva asiantuntijaryhmä FN:s expertgrupp beträffande geografiska namn UN Group of Experts on Geographical Names
UNHCR YK:n pakolaisasiain valtuutettu / valtuutetun toimisto – käytetään myös nimeä YK:n pakolaisjärjestö FN:s flyktingkommissarie UN High Commissioner for Refugees
UNHRC YK:n ihmisoikeusneuvosto FN:s råd för mänskliga rättigheter UN Human Rights Council
UN-Habitat YK:n asuinyhdyskuntaohjelma FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor UN Human Settlements Programme
UNIDO YK:n teollisen kehityksen järjestö FN:s organisation för industriell utveckling UN Industrial Development Organisation
UNITAR YK:n koulutus- ja tutkimuslaitos FN:s utbildnings- och forskningsinstitut UN Institute for Training and Research
UNIDIR YK:n aseidenriisunnan tutkimuslaitos FN:s institut för nedrustningsforskning UN Institute on Disarmament Research
UNDCP YK:n huumeidentorjuntaohjelma FN:s narkotikakontrollprogram UN International Drug Control Programme
MINUSMA YK:n vakauttamisoperaatio Malissa Fredsbevarande FN-mission i Mali UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali Mali

2013-

UNOP kumppanuuksia tukeva YK:n toimisto FN:s byrå för partnerskap UN Office for Partnerships
UNODC YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaava toimisto FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå UN Office on Drugs and Crime
UNFPA YK:n väestörahasto FN:s befolkningsfond UN Population Fund
UNRCCA YK:n ehkäisevän diplomatian alueellinen keskus Keski-Aasiassa FN:s regionala center för förebyggande diplomati i Centralasien UN Regional Centre for Preventive Diplomacy in Central Asia Turkmenistan
UNRIC YK:n Länsi-Euroopan alueellinen tiedotuskeskus FN:s regionala informationskontor för Västeuropa UN Regional Information Centre for Western Europe
UNROCA tavanomaisten aseiden rekisteri FN:s register över konventionella vapen UN Register of Conventional Arms
UNRWA YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
UNSCEAR ydinsäteilyn vaikutuksia tutkiva asiantuntijakomitea FN:s vetenskapliga kommitté för atomstrålningens verkningar UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
UNU YK-yliopisto FN-universitetet UN University
UNV YK:n vapaaehtoisohjelma FN:s volontärprogram UN Volunteers
UNW-DPC UN-Water Decade Programme on Capacity Development
UN Yhdistyneet kansakunnat Förenta nationerna United Nations
YK Yhdistyneet kansakunnat Förenta nationerna United Nations

Sivut