YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi EnglanniksiLajittele nousevasti Jäsenmaat
WTO Maailman kauppajärjestö Världshandelsorganisationen World Trade Organisation
UNWTO Maailman matkailujärjestö Världsturismorganisationen World Tourism Organisation
WSIS Maailman tietoyhteiskuntahuippukokous Världstoppmötet om informationssamhället World Summit on the Information Society
WSSD Maailman kestävän kehityksen huippukokous Världstoppmötet om hållbar utveckling World Summit on Sustainable Development
- Lapsia koskeva huippukokous Världstoppsmötet för barn World Summit for Children
WMO Maailman ilmatieteen järjestö Meteorologiska världsorganisationen World Meteorological Organisation
WIPO Maailman henkisen omaisuuden suojelujärjestö Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten World Intellectual Propery Organisation
WHO Maailman terveysjärjestö Världshälsoorganisationen World Health Organisation
- Maailman ruokahuippukokous Världstoppsmötet om mat World Food Summit
WFP Maailman ruokaohjelma (ent. Maailman elintarvikeohjelma) Världslivsmedelsprogrammet World Food Programme
WFUNA YK-liittojen maailmanjärjestö FN-förbundens världsfederation World Federation of United Nations Associations
WCAR Rasismin vastainen maailmankonferenssi FN:s världskonferens mot rasism World Conference on Racism (World Conference on Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance)
- Luonnonkatastrofien vähentämistä käsittelevä maailmankonferenssi Världskonferens om reducering av naturkatastrofrisker World Conference on Natural Disaster Reduction
WCHR Ihmisoikeuksien maailmankonferenssi Världskonferensen om de mänskliga rättigheterna World Conference on Human Rights
EFA (Education for All) Koulutus kaikille -maailmankonferenssi Utbildning för alla -världskonferens World Conference on Education for All
WCDR Katastrofien vähentämisen maailmankonferenssi Världskonferens om reducering av naturkatastrofrisker World Conference on Disaster Reduction
- Nuorisoasioista vastaavien ministerien maailmankonferenssi Världskonferensen med ministrar ansvariga för ungdomsfrågor World Conference of Ministers Responsible for Youth
WMD joukkotuhoaseet massförstörelsevapen Weapons of Mass Destruction
VDPA Wienin julistus ja toimintaohjelma Wiendeklarationen och handlingsplanen Vienna Declaration and Programme of Action
USAR kaupunkialueiden etsintä- ja pelastustehtävät sök- och räddningsstyrka Urban Search and Rescue
UNU-MERIT UNU – Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology
UNU-WIDER FN-universitetets institut för forskning om utvecklingsekonomi UNU World Institute for Development Economics Research
UNU-CRIS FN-universitetets Institut för jämförande regional integration UNU Programme on Comparative Regional Integration Studies
UNU-BIOLAC FN-universitetets program för bioteknologi i Latinamerika och Karibien UNU Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean
UNU-INWEH FN-universitetets internationella nätverk för vatten, miljö och hälsa UNU International Network on Water, Environment and Health
UNU-ILI FN-universitetets ledarskapsinstitut UNU International Leadership Institute
UNU-IIST UNU International Institute for Software Technology
UNU-IIGH FN-universitetets institution för global hälsa UNU International Institute for Global Health
UNU-IAS FN-universitetets institut för högre studier UNU Institute of Advanced Studies
UNU-ISP UNU Institute for Sustainability and Peace

Sivut