YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne SuomeksiLajittele laskevasti Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat
- Yleiskokouksen yleisistunto generalförsamlingens ordinarie möte General Assembly Plenary Kaikki jäsenmaat / Alla medlemsländer
GA yleiskokous FN:s generalförsamling General Assembly
DGACM yleiskokous- ja konferenssijärjestelyosasto avdelningen för generalförsamlingen och konferensservice Department for General Assembly and Conference Management
UPR yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu den allmänna återkommande utvärderingen Universal Periodic Review
BWC Yleissopimus bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämiseksi ja niiden hävittämiseksi / Biologisten aseiden kieltosopimus Konventionen om förbud mot utvecklingen, produktionen, lagringen samt förstörandet av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen / Konventionen om förbud mot biologiska vapen Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction
CRC Yleissopimus lapsen oikeuksista FN:s konvention om barnets rättigheter Convention on the Rights of the Child
ENMOD Yleissopimus ympäristön muuttamismenetelmien sotilaallisen tai muun vihamielisen käytön kieltämisestä / (Ympäristösodankäyntisopimus) FN-konventionen om förbud mot militär eller annan fientlig användning av miljöförändringsteknik (Miljökrigskonventionen) Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques

Sivut