YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne SuomeksiLajittele laskevasti Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
IBRD kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (Världsbanken) International Bank for Reconstruction and Development
ISDR kansainvälinen katastrofiriskin vähentämisen strategia FN:s internationella strategi för minskning av katastrofrisker International Strategy for Disaster Reduction
ICTSD Kansainvälinen kaupan ja kestävän kehityksen keskus Internationella centret för handel och hållbar utveckling International Centre for Trade and Sustainable Development
IDA kansainvälinen kehitysjärjestö Internationella utvecklingsfonden International Development Association
ICFfD / ICFFD Kansainvälinen kehitysrahoituskonferenssi FN:s internationella konferens om finansiering för utveckling International Conference on Financing for Development
IDS Kansainvälinen kehitysstrategia FN:s internationella utvecklingsstrategi International Development Strategy
IMO Kansainvälinen merenkulkujärjestö Internationella sjöfartsorganisationen International Maritime Organisation
ICBL kansainvälinen miinakampanja internationell kampanj för ett förbud av landminor International Campaign to Ban Landmines
IETA Kansainvälinen päästökauppayhdistys Internationella organisationen för utsläppshandel International Emissions Trading Associtation
IRO Kansainvälinen pakolaisjärjestö Internationella flyktingorganisationen International Refugee Organisation
IFI Kansainvälinen Rahoituslaitos Internationella finansieringsinstitution International Financial Institution
IFC kansainvälinen rahoitusyhtiö Internationella finansieringsbolaget International Finance Corporation
ICN Kansainvälinen ravitsemuskonferenssi Internationell näringskonferens International Conference on Nutrition
ICC kansainvälinen rikostuomioistuin Internationella brottsmålsdomstolen International Criminal Court
IOM kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö internationella migrationsorganisationen International Organisation for Migration
ICAO kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö Internationella civila luftfartsorganisationen International Civil Aviation Organisation
IC/GLR Kansainvälinen suurten järvien alueen konferenssi Internationella konferensen för stora sjöregionen International Conference on the Great Lakes Region

YK + Afrikan Unioni / FN + Afrikanska unionen

ITU Kansainvälinen televiestintäliitto Internationella teleunionen International Telecommunications Union
ICJ Kansainvälinen tuomioistuin Internationella domstolen International Court of Justice
INSTRAW kansainvälinen tutkimus- ja koulutusinstituutti naisten aseman parantamiseksi FN:s internationella forsknings- och utbildningsinstitut för kvinnors utveckling International Research and Training Institute for the Advancement of Women
ILO Kansainvälinen työjärjestö Internationella arbetsorganisationen International Labour Organisation
ILC Kansainvälinen työkonferenssi Internationella arbetskonferens International Labour Conference

ILC - Kansainvälinen työkonferenssi - Internationella arbetskonferens – International Labour Conference

ICPD Kansainvälinen väestö- ja kehityskonferenssi FN:s konferens om befolkning och utveckling International Conference on Population and Development
IMF Kansainvälinen valuuttarahasto Internationella valutafonden International Monetary Fund
ITC kansainvälisen kaupan keskus UNCTAD/WTO:s internationella handelscentrum International Trade Centre
UNCITRAL kansainvälisen kauppaoikeuden komissio FN:s kommission för internationell handelsrätt UN Commission on International Trade Law
CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility
ICSC kansainvälisen virkamieskunnan asioista vastaava komissio FN:s avdelning för personalärenden International Civil Service Commission
IADG Kansainvälisesti sovitut kehitystavoitteet Internationellt överenskomna utvecklingsmål Internationally Agreed Development Goals
CNGO kansalaisjärjestökomitea kommittén för medborgarorganisationer Committee on Non-Governmental Organisations

Sivut