YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne SuomeksiLajittele nousevasti Ruotsiksi Englanniksi Jäsenmaat Muuta
ENMOD Yleissopimus ympäristön muuttamismenetelmien sotilaallisen tai muun vihamielisen käytön kieltämisestä / (Ympäristösodankäyntisopimus) FN-konventionen om förbud mot militär eller annan fientlig användning av miljöförändringsteknik (Miljökrigskonventionen) Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques
CRC Yleissopimus lapsen oikeuksista FN:s konvention om barnets rättigheter Convention on the Rights of the Child
BWC Yleissopimus bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämiseksi ja niiden hävittämiseksi / Biologisten aseiden kieltosopimus Konventionen om förbud mot utvecklingen, produktionen, lagringen samt förstörandet av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen / Konventionen om förbud mot biologiska vapen Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction
UPR yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu den allmänna återkommande utvärderingen Universal Periodic Review
DGACM yleiskokous- ja konferenssijärjestelyosasto avdelningen för generalförsamlingen och konferensservice Department for General Assembly and Conference Management
GA yleiskokous FN:s generalförsamling General Assembly
- Yleiskokouksen yleisistunto generalförsamlingens ordinarie möte General Assembly Plenary Kaikki jäsenmaat / Alla medlemsländer
UNEP YK:n ympäristöohjelma FN:s miljöprogram UN Environment Programme
UNCED YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi FN:s konferens om miljö och utveckling (Rio-konferensen) United Nations Conference on Environment and Development
UNOV YK:n Wienin toimisto FN:s kontor i Wien United Nations Office in Vienna
UNV YK:n vapaaehtoisohjelma FN:s volontärprogram UN Volunteers
UNPREDEP YK:n valvontajoukot Makedonissa FN:s övervakningsstyrka i Makedonien United Nations Preventive Deployment Force Makedonia / Makedonien

päättynyt 1999 / avslutad 1999

UNEF I, II YK:n valvontajoukot Lähi-idässä FN:s beredskapsstyrka United Nations Emergency Force Egypti / Egypten

päättynyt 1979 / avslutad 1979

UNIFIL YK:n väliaikainen rauhanturvajoukko Libanonissa / YK:n Libanonissa olevat valvontajoukot FN:s ifredsbevarande styrka i Libanon United Nations Interim Force in Lebanon Libanon
UNMIK YK:n väliaikainen hallinto Kosovossa FN:s övergångsadministration i Kosovo United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
UNTAES YK:n väliaikainen hallinto Itä-Slavoniassa, Baranjassa ja Länsi-Sirmiumissa FN:s övergångsadministration för Östra Slavonien, Baranja och Västra Sirmium United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium Kroatia / Kroatien

päättynyt 1998 /  avslutad 1998

MINUSMA YK:n vakauttamisoperaatio Malissa Fredsbevarande FN-mission i Mali UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali Mali

2013-

MINUSTAH YK:n vakauttamisoperaatio Haitissa Fredsbevarande FN-mission i Haiti United Nations Stabilization Mission in Haiti Haiti
UNFPA YK:n väestörahasto FN:s befolkningsfond UN Population Fund
UNSCR YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma FN:s säkerhetsråd resolution United Nations Security Council Resolution

mediassa, ei YK-yhteyksissä / inom media, inte vid FN-kontakter

UNSF YK:n turvallisuusjoukot Läntisessä Uudessa Guineassa FN:s säkerhetsstyrka i västra Nya Guinea United Nations Security Force in West New Guinea Papua-Uusi-Guinea

päättynyt 1963 / avslutad 1963

UNISFA YK:n turvallisuusjoukot Abyeissa FN:s interimistiska säkerhetsstyrka för Abyei United Nations Interim Security Force for Abyei Sudan
UNTAG YK:n tukioperaatio Namibiassa FN:s grupp för övergångsassistans i Namibia United Nations Transition Assistance Group Namibia

päättynyt 1990 / avslutad 1990

UNSMIH YK:n tukijoukot Haitissa FN:s stödstyrka i Haiti United Nations Support Mission in Haiti Haiti

päättynyt 1997 / avslutad 1997

UNIOSIL YK:n toimisto Sierra Leonessa FN:s kontor i Sierra Leone United Nations Integrated Office in Sierra Leone Sierra Leone
UNOWA YK:n toimisto Länsi-Afrikassa FN:s kontor för Västafrika The UN Office for West Africa Senegal
UNIDO YK:n teollisen kehityksen järjestö FN:s organisation för industriell utveckling UN Industrial Development Organisation
UNOGIL YK:n tarkkailuryhmä Libanonissa FN:s observationsgrupp i Libanon United Nations Observation Group in Lebanon Libanon

päättynyt 1958 / avslutad 1958

UNOMUR YK:n tarkkailuoperaatio Uganda-Ruandassa FN:s observatörsstyrka i Uganda-Rwanda United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda Uganda, Ruanda / Uganda, Rwanda

päättynyt 1994 / avslutad 1994

UNOMSIL YK:n tarkkailuoperaatio Sierra Leonessa FN:s observatörsstyrka i Sierra Leone United Nations Observer Mission in Sierra Leone Sierra Leone

päättynyt 1999 / avslutad 1999

Sivut