YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi RuotsiksiLajittele nousevasti Englanniksi Jäsenmaat Muuta
VDPA Wienin julistus ja toimintaohjelma Wiendeklarationen och handlingsplanen Vienna Declaration and Programme of Action
HDR Humanitaarisen avun päiväannos WFP:s rekommenderade dagliga näringsintag Humanitarian Daily Ration
WEOG Länsi-Euroopan ja muiden maiden ryhmä (YK:n epävirallinen alueryhmä ja äänestysryhmä) Västeuropeiska och övriga stater Western Europe and Others Group Pysyvät Eurooppalaiset jäsenet: Andorra, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom Pysyvät ei-Eurooppalaiset jäsenet: Australia, Canada, Israel, New Zeland
UNWTO Maailman matkailujärjestö Världsturismorganisationen World Tourism Organisation
- Maailman ruokahuippukokous Världstoppsmötet om mat World Food Summit
- Lapsia koskeva huippukokous Världstoppsmötet för barn World Summit for Children
WSIS Maailman tietoyhteiskuntahuippukokous Världstoppmötet om informationssamhället World Summit on the Information Society
WSSD Maailman kestävän kehityksen huippukokous Världstoppmötet om hållbar utveckling World Summit on Sustainable Development
UPU Maailman postiliitto Världspostunionen Universal Postal Union
WIPO Maailman henkisen omaisuuden suojelujärjestö Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten World Intellectual Propery Organisation
WFP Maailman ruokaohjelma (ent. Maailman elintarvikeohjelma) Världslivsmedelsprogrammet World Food Programme
WCHR Ihmisoikeuksien maailmankonferenssi Världskonferensen om de mänskliga rättigheterna World Conference on Human Rights
- Nuorisoasioista vastaavien ministerien maailmankonferenssi Världskonferensen med ministrar ansvariga för ungdomsfrågor World Conference of Ministers Responsible for Youth
- Luonnonkatastrofien vähentämistä käsittelevä maailmankonferenssi Världskonferens om reducering av naturkatastrofrisker World Conference on Natural Disaster Reduction
WCDR Katastrofien vähentämisen maailmankonferenssi Världskonferens om reducering av naturkatastrofrisker World Conference on Disaster Reduction
WTO Maailman kauppajärjestö Världshandelsorganisationen World Trade Organisation
WHO Maailman terveysjärjestö Världshälsoorganisationen World Health Organisation
WHA Maailman terveyskokous Världshälsoförsamlingen World Health Assembly

WHA- Maailman terveyskokous – Världshälsoförsamlingen - World Health Assembly

ATT Kansainvälinen asekauppasopimus Vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty
FDI suorat ulkomaiset investoinnit utländska direktinvesteringar Foreign direct investment
ESD kestävää kehitystä edistävä kasvatus utbildning för hållbar utveckling Education for Sustainable Development
EFA (Education for All) Koulutus kaikille -maailmankonferenssi Utbildning för alla -världskonferens World Conference on Education for All
- YK:n kehitysohjelma UNDP:n alainen kansalaisyhteiskunnan neuvoa-antava komitea UNDP:s kommitté för civilsamhället Civil Society Advisory Committee to UNDP
HDI inhimillisen kehityksen indeksi UNDP:s index för mänsklig utveckling Human Development Index
HPI Inhimillisen köyhyyden indeksi UNDP:s index för mänsklig fattigdom Human Poverty Index
CoI tutkimuskomissio undersökningskommission Commission of Inquiry
TDB kauppa- ja kehitysneuvosto UNCTAD:s styrelse Trade and Development Board
ITC kansainvälisen kaupan keskus UNCTAD/WTO:s internationella handelscentrum International Trade Centre
APL/APM henkilömiina truppmina Anti-Personnel Landmine / Anti-Personnel Mine
TCPR arvio YK:n kehitysjärjestelmän tuen tehokkuudesta treårsöversynen av FN:s insatsverksamhet Triennial Comprehensive Policy Review

Sivut