YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi RuotsiksiLajittele laskevasti Englanniksi Jäsenmaat Muuta
UPR yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu den allmänna återkommande utvärderingen Universal Periodic Review
CCA Yhteinen maa-arviointi Den gemensamma landbedömningen Common Country Assessment
UN-OHRLLS vähiten kehittyneisiin maihin sekä sisämaassa tai saarilla sijaitseviin kehitys­maihin keskittyvän korkean edustajan toimisto den höga representantens kansli för de minst utvecklade länderna, landbundna utvecklingsländer och små önationer med u-landsstatus Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States
IHR Kansainväinen terveyssäännöstö Det internationella hälsoreglementet International Health Regulations
CDP Kehityspoliittinen komitea ECOSOC:s kommitté för utvecklingspolicy Committee for Development Policy
DCF kehitysyhteistyöfoorumi ECOSOC:s utvecklingssamarbetsforum Development Cooperation Forum
ECOSOC YK:n talous- ja sosiaalineuvosto Ekonomiska och sociala rådet Economic and Social Council
EU Euroopan unioni Europeiska unionen European Union
ERW sotien räjähtävät jäänteet explosiva lämningar efter krig explosive remnants of war
ECU Hätäkoordinaatioyksikkö FAO:s enhet för kriskoordinering i Pristina Emergency Coordination Unit

ainakin FAO + UNDP / åtminstone FAO + UNDP

PRS köyhyydenvähentämisohjelma fattigdomsstrategi Poverty Reduction Strategy
FfD kehitysrahoitus finansiering för utveckling Financing for Development
NFZ lentokieltoalue flygförbudszon No-fly Zone
WFUNA YK-liittojen maailmanjärjestö FN-förbundens världsfederation World Federation of United Nations Associations
ICRMW Siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksia koskeva yleissopimus FN-konventionen för skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families
ENMOD Yleissopimus ympäristön muuttamismenetelmien sotilaallisen tai muun vihamielisen käytön kieltämisestä / (Ympäristösodankäyntisopimus) FN-konventionen om förbud mot militär eller annan fientlig användning av miljöförändringsteknik (Miljökrigskonventionen) Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques
UNMIN YK:n operaatio Nepalissa FN-mission i Nepal United Nations Mission in Nepal Nepal
UNMIS YK:n operaatio Sudanissa FN-mission i Sudan United Nations Mission in Sudan Sudan

päättynyt 2011 / avslutad 2011

UNSSC YK:n henkilöstön koulutuskeskus FN-personalens utbildningsinstitut United Nations System Staff College
UN-SPIDER YK:n katastrofinhallinnan ja hätäavun avaruuspohjaisen tiedotuksen toimintaohjelma FN-plattform för rymdbaserad information för katastrofhantering och nödhjälp United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response
DPI (YK:n pääsihteeristön) tiedotusosasto FN-sekretariatets informationsavdelning Department of Public Information
UNOCI YK:n operaatio Norsunluurannikolla FN-styrkorna i Elfebenskusten United Nations Operation in Côte d'Ivoire Norsunluurannikko / Elfenbenskusten
UNU-FNP FN-universitetes mat och närings program för mänsklig och social utveckling UNU Food and Nutrition Programme for Human and Social Development
UNU YK-yliopisto FN-universitetet UN University
UNU-WIDER FN-universitetets institut för forskning om utvecklingsekonomi UNU World Institute for Development Economics Research
UNU-IAS FN-universitetets institut för högre studier UNU Institute of Advanced Studies
UNU-CRIS FN-universitetets Institut för jämförande regional integration UNU Programme on Comparative Regional Integration Studies
UNU-INRA FN-universitetets institut för naturtillgångar i Afrika UNU Institute for Natural Resources in Africa
UNU-IIGH FN-universitetets institution för global hälsa UNU International Institute for Global Health
UNU-EHS FN-universitetets institution för miljö och mänsklig säkerhet på FN-universitetet UNU Institute for Environment and Human Security

Sivut