YK-sanasto

Tämä YK-sanasto sisältää yleisimmät lyhenteet ja suomenkieliset käännökset YK-järjestelmän englanninkielisille vastineille. Voit hakea YK-järjestelmään liittyvää sanaa tai termiä suomeksi, englanniksi tai lyhenteen avulla. HUOM! Sanaston suomennokset ovat monissa tapauksissa suosituksia, eivät välttämättä ns. virallisia käännöksiä.

Lyhenne Suomeksi Ruotsiksi EnglanniksiLajittele nousevasti Jäsenmaat
CEPA julkishallintoa käsittelevä asiantuntijakomitea FN: s expertkommitté för offentlig förvaltning Committee of Experts on Public Administration
CPC ohjelma- ja koordinaatiokomitea FN:s program- och samordningskommitté Committee for Programme and Coordination
CDP Kehityspoliittinen komitea ECOSOC:s kommitté för utvecklingspolicy Committee for Development Policy
CSW naisten asemaa käsittelevä toimikunta FN:s kvinnokommission Commission on the Status of Women
CSD kestävän kehityksen toimikunta FN:s kommission för hållbar utveckling Commission on Sustainable Development
CSocD sosiaalisen kehityksen toimikunta FN:s kommission för social utveckling Commission on Social Development
CSTD tieteen ja teknologian kehitykselle tuomia hyötyjä käsittelevä toimikunta FN:s kommission för utveckling inom vetenskap och teknologi Commission on Science and Technology for Development
CPD väestö- ja kehityskysymysten toimikunta kommission för befolkning och utveckling Commission on Population and Development
CND huumeidenvastainen toimikunta FN:s narkotikakommission Commission on Narcotic Drugs
CCPCJ Rikosten torjuntaa ja rikosoikeutta käsittelevä toimikunta Kommission för brottsförebyggande arbete och straffrätt Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
CoI tutkimuskomissio undersökningskommission Commission of Inquiry
CBU rypälepommi klusterbomb cluster bomb (unit)
- YK:n kehitysohjelma UNDP:n alainen kansalaisyhteiskunnan neuvoa-antava komitea UNDP:s kommitté för civilsamhället Civil Society Advisory Committee to UNDP
CEB johtokunta FN:s huvudstyrelse Chief Executives’ Board
CWC kemiallisten aseiden kieltosopimus Konventionen om förbud mot kemiska vapen Chemical Weapons Convention
CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility
CIA Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu Förenta staternas underrättelsetjänst Central Intelligence Agency
CERF YK:n hätäapurahasto FN:s centrala nödhjälpsfond Central Emergency Response Fund – aiemmin myös Central Emergency Revolving Fund
BTWC Biologisten aseiden kieltosopimus Konventionen om förbud mot biologiska vapen Biological and Toxin Weapons Convention
BCW biologinen ja kemiallinen sodankäynti biologisk och kemisk krigföring Biological and Chemical Warfare
BDPA Pekingin julistus- ja toimintaohjelma Pekingdeklarationen och handlingsplanen Bejing Declaration and Platform for Action
ATT Kansainvälinen asekauppasopimus Vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty
AVM ajoneuvomiinat fordonsmina anti-vehicle mines
APL/APM henkilömiina truppmina Anti-Personnel Landmine / Anti-Personnel Mine
ABM ballististen ohjusten torjuntaohjus antiballistisk missil Anti-Ballistic Missile
AMR Vuotuinen ministeritason arviointi Annual Ministerial Review
UNAMID YK:n ja Afrikan unionin rauhanturvaoperaatio Darfurissa Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur Sudan
ACABQ Hallinto- ja budjettiasioiden neuvoa-antava komitea FN:s rådgivande kommitté för administrativa och budgetära frågor Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions
ACC hallinnollinen koordinaatiokomitea FN:s administrativa samordningskommitté Administrative Committee on Coordination
AWG-DPEA Durbanin toimintaohjelmaa koskeva työryhmä arbetsgrupp angående Durbans handlingsprogram Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action

Sivut