1951 Geneven pakolaissopimus kiteyttää oikeuden kansainväliseen suojeluun

Toisen maailmansodan jätettyä Euroopaan tuhansittain pakolaisia YK järjestää erityisen konferenssin pakolaiskysymyksistä. Konferenssin tuloksena hyväksytään 28.7.1951 Geneven pakolaissopimus, joka tulee muodostamaan modernin turvapaikkaoikeuden kivijalan.

Sopimus määrittelee pakolaisuuden kriteerit ja pakolaisten oikeudet ja luo valtioille velvollisuuden suojella henkilökohtaisen vainon kohteeksi joutuneita. Oikeus hakea turvapaikkaa kiteytyy, samoin kuin palautuskiellon (non-refoulement) periaate. Palautuskielto estää henkilön palauttamisen alueelle, jossa hän on vakavassa vaarassa.