1966 Sopimukset turvaamaan ihmisoikeuksia

1966

YK:n yleiskokous hyväksyi oikeudellisesti sitovammat sopimukset ihmisoikeuksista. Kaksi eri sopimusta kirjoitettiin ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen pohjalta ja sen tueksi. Toinen koskee kansalais- ja poliittisia oikeuksia, toinen taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia.