1967 Suoja vainolta laajenee koskemaan kaikkia maailman ihmisiä

16 vuotta Geneven pakolaissopimuksen jälkeen maailman valtiot luovat oikeuden hakea turvapaikkaa kaikille maailman pakolaisille, ei vain ennen vuotta 1951 pakoon joutuneille. Geneven sopimuksen lisäpöytäkirjalla valtiot vahvistavat tarpeen suojella kaikkia vainottuja maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Kuva: UN Photo