1968 Suomi sitoutuu suojelemaan vainottuja

Lokakuussa 1968 Suomi liittyy Geneven pakolaissopimukseen ja vuoden 1967 lisäpöytäkirjaan. Näin Suomi on mukana kansainvälisessä kehityksessä, jossa oikeus turvapaikkaan nähdään ajasta ja paikasta riippumattomana, kaikille vainotuille kuuluvana oikeutena.