1984 Kidutuksen vastainen yleissopimus hyväksyttiin

YK:n yleiskokous on hyväksynyt sopimuksen, joka pyrkii estämään kidutuksen sekä muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun.