1999 Tukea, neuvontaa ja sovittelua bosnialaisten paluumuuttoon

Suomen Pakolaisapu ja bosnialainen Ideja-järjestö yhdistävät voimansa vuonna 1999 ja perustavat neuvontakeskuksen kotiin palaaville pakolaisille. Keskuksessa tarjotaan apua mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa, lainopillista neuvontaa ja puhelinneuvontaa ja tehdään radio-ohjelmaa, johon paluumuuttajat voivat soittaa kysymyksineen.

Psykososiaalista neuvontaa tarjotaan erityisesti naisille, jotka kärsivät posttraumaattisesta stressioireistosta, mutta tavoitteena on auttaa myös koko perhettä perheterapian eri keinoin. Lainopillinen neuvonta taas auttaa omaisuus-, perhe- ja työlakeihin liittyvissä asioissa. Sodan aikana suuri osa ihmisten omaisuudesta tuhoutui ja jäljelle jääneisiin asuntoihin on saattanut muuttaa toisia perheitä, joten sovittelu ja asiantuntemus tulevat tarpeeseen.