2001 Vertaistukea pakolaisille Suomessa

Vuonna 2001 alkanut Suomen Pakolaisavun perheprojekti täydentää pakolaisten kotoutumisen tukea merkittävällä ja tarpeellisella tavalla: tarjoamalla omankielistä vertaistukea. Vanhempien oma-apuryhmissä keskustellaan Suomeen sopeutumisesta ja perheiden elämäntilanteesta seurassa, jossa kaikki ymmärtävät oman ja ympäröivän kulttuurin yhteen sovittamisesta syntyvät haasteet. Kielimuuria osallistujien kesken ei ole, ja kielimuuri ympäröivään yhteiskuntaankin madaltuu, kun ryhmä opiskelee yhdessä suomen kieltä.

Nuorille ja lapsille järjestetään läksypiirejä ja mielekästä tekemistä vapaa-ajalle. Perheprojetin toimintaa on pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Kemi-Tornion alueella.

Omankielinen vertaistuki jatkuu Suomen Pakolaisavussa vielä tänäkin päivänä Kasvokkain-toiminnan nimellä.