2007 Julistus alkuperäiskansojen oikeuksista

2007

Pitkän valmistelun jälkeen YK:n yleiskokous hyväksyi alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan julistuksen. Julistuksen tarkoituksena on suojella ja edistää alkuperäiskansojen oikeuksia ja turvata heidän itsemääräämisoikeutensa.