2025 Ihmisläheinen työllisyys

Tietotekniikan aiheuttama työttömyys on voitettu ja yhteiskunnassa on siirrytty ihmisläheisempään palveluyhteiskuntaan. Talouden kriisin epätoivo muuttuu uuden ajan toiveikkuudeksi, kun tietotekniikan vapauttamat työntekijät siirtyvät uusiin tehtäviin. Sosiaalinen kanssakäyminen lisääntyy ja ajatukset ja tunteet nousevat niille kuuluvalle jalustalle materian yläpuolelle. Automaatio mahdollistaa perusturvan, ravinnon ja asunnon, kaikille.