1965 Suomen Pakolaisapu perustetaan

Vuonna 1965 Suomi on toipunut pulavuosista ja on hyvää vauhtia kehittymässä hyvinvointivaltioksi. Maa on suhteellisen […]

1966 Sopimukset turvaamaan ihmisoikeuksia

1966 YK:n yleiskokous hyväksyi oikeudellisesti sitovammat sopimukset ihmisoikeuksista. Kaksi eri sopimusta kirjoitettiin ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen […]

1965 YK:lla uusi kehitysohjelma UNDP

YK:ssa on päätetty perustaa uusi kehitysohjelma UNDP (United Nations Development Programme) yhdistämällä vuonna 1949 perustettu […]