1966 Sopimukset turvaamaan ihmisoikeuksia

1966 YK:n yleiskokous hyväksyi oikeudellisesti sitovammat sopimukset ihmisoikeuksista. Kaksi eri sopimusta kirjoitettiin ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen […]

2015 on YK:n 70-vuotisjuhlavuosi

Yhdistyneet Kansakunnat perustettiin vuonna 1945 tuhoisan sodan jälkimainingeissa luomaan kestävämpi perusta rauhalle. Uuden maailmanjärjestön tehtävä oli varmistaa, etteivät toisen maailmansodan pääosapuolet […]

1965 YK:lla uusi kehitysohjelma UNDP

YK:ssa on päätetty perustaa uusi kehitysohjelma UNDP (United Nations Development Programme) yhdistämällä vuonna 1949 perustettu […]

1946 YK perustanut lastenrahasto UNICEF:in

YK on ensimmäisessä yleiskokouksessaan päättänyt yksimielisellä äänestyksellä perustaa lastenrahasto UNICEF:n (United Nations Children’s Fund) toimittamaan […]