2000 YK sitoutunut tekemään maailmasta paremman paikan seuraavien 15 vuoden aikana

Syyskuu 2000

YK:n jäsenvaltiot, järjestöt ja kansainväliset rahoituslaitokset ovat sopineet kahdeksasta kehitystavoitteesta seuraavaksi 15 vuodeksi.

Nämä ovat 1: Äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen 2: Peruskoulumahdollisuuksien takaaminen kaikille, 3: Tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen, 4: Lapsikuolleisuuden vähentäminen, 5: Odottavien äitien terveyden parantaminen, 6: HIV/ AIDSin, malarian sekä muiden tautien vastainen taistelu, 7: Ympäristön kestävän kehityksen tur- vaaminen ja 8: Globaalin kumppanuuden luominen kehitykselle.